Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIII

Thứ Tư, 02/03/2016 - 09:06

KẾ HOẠCH

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười một,  Quốc hội khóa XIII

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội; Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13- ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội,

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xây dựng chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khoá XIII như sau:

 

I. NỘI DUNG

1. Thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khoá XIII với cử tri.

2. Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan của Nhà nước.

 

II. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP XÚC CỬ TRI

1. Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri các tổ chức đoàn thể, hội của tỉnh: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin, Hội Làm vườn.

Thời gian: từ 8h00’ ngày 07/3/2016.

Địa điểm: Tại trụ sở Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

2. Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại sở Y tế, sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian: từ 14h00’ ngày 07/3/2016.

Địa điểm: Tại trụ sở sở Y tế.

 

III. ĐỀ NGHỊ

1. Đề nghị Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì các hội nghị tiếp xúc cử tri; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, hội nêu trên và các sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri; bố trí số lượng, thành phần cử tri tham dự hội nghị; phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị.

2. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, đề nghị sở Y tế và sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành theo quy định; cử tri sở Y tế tham gia đóng góp ý kiến vào dự án Luật Dược (sửa đổi); cử tri sở Giáo dục và Đào tạo tham gia đóng góp ý kiến vào dự án Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) (xin gửi dự thảo Luật kèm theo Kế hoạch này).

3. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cử phóng viên tham dự, đưa tin về hoạt động TXCT của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

4. Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho TXCT và cử chuyên viên phục vụ TXCT của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Kế hoạch này thay cho giấy mời./.

Mọi thông tin xin liên hệ: Đ/c Hoàng Thị Kim Vân,  Trưởng phòng Công tác ĐBQH, ĐT 0914 388 555, 3816 992.

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn