Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Kế hoạch Kiểm tra của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quý I năm 2016

Thứ Tư, 13/01/2016 - 08:20

KẾ HOẠCH

Kiểm tra của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quý I năm 2016

 

Căn cứ Chương trình công tác, Chương trình hoạt động giám sát năm 2016 của Thường trực HĐND; Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra quý I năm 2016 như sau:

1. Nội dung

Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Đơn vị chịu sự kiểm tra

Một số ngành và UBND huyện, thành phố.

3. Thời gian

Trong tháng 2 và tháng 3 năm 2016.

(Thường trực HĐND tỉnh sẽ thông báo cụ thể thời gian, địa điểm, đơn vị chịu sự kiểm tra)

Trong quá trình hoạt động thực tế, nếu thấy có những nội dung cần thiết, Thường trực HĐND tỉnh sẽ điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch.

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn