Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Mời họp đánh giá kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh; triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và chương trình công tác quý I/201

Thứ Ba, 29/12/2015 - 09:40

GIẤY MỜI HỌP

                                               

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết định triệu tập cuộc họp để đánh giá về việc tổ chức kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2011- 2016; triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 201/NQ-HĐND và Nghị quyết 202/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh và triển khai chương trình công tác quý I/2016 và năm 2016.

 

I. Họp đánh giá về việc tổ chức kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 201/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016

1. Thành phần mời họp

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh;

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng; các Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng, phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Nội vụ.

2. Thời gian: 8h00' ngày 07 tháng 01 năm 2016.  

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 2 (tầng 3, trụ sở HĐND – UBND tỉnh).

 

II. Họp triển khai chương trình công tác quý I/2016 và năm 2016; triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 202/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016;

1. Thành phần mời họp

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh;

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng; các Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

2. Thời gian: Ngay sau khi kết thúc các nội dung phần I nêu trên.  

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 2 (tầng 3, trụ sở HĐND – UBND tỉnh).

 

Kính mời các đồng chí trong thành phần đến họp đúng giờ trên.

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn