Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Giấy mời dự kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh

Thứ Năm, 26/11/2015 - 02:44

GIẤY MỜI

DỰ KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI HĐND TỈNH LẠNG SƠN

KHOÁ XV, NHIỆM KỲ 2011 - 2016

 

Kính gửi: Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết định triệu tập kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thời gian:  03 ngày, từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 12 năm 2015.

-  7h00' ngày 08/12/2015 đại biểu tập trung nhận tài liệu;

-  7h15’ ngày 08/12/2015  họp phiên họp trù bị;

-  8h00' ngày 08/12/2015 khai mạc kỳ họp.

Địa điểm: Hội trường Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Ghi chú: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đón tiếp đại biểu ở xa từ 14h00', ngày 07/12/2015 tại Nhà khách A1, số 32 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Trang phục tại kỳ họp: Nam: Comple; Nữ: áo dài, đại biểu dân tộc có thể mặc trang phục truyền thống.

Kính mời đại biểu đến dự họp đúng thời gian như trên.

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn