Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIII của Đoàn ĐBQH tỉnh

Thứ Năm, 19/11/2015 - 08:33

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn