Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites
Hình ảnh hoạt động của hội đồng nhân dân tinh Lạng Sơn
Khai mạc kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2011-2016
Đoàn thư ký kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh
Biểu quyết thông qua Nghị quyết HĐND tỉnh tại kỳ họp
Ban KTNS thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khóa XV
Ban Dân tộc giám sát tại xã Bính Xá, huyện Đình Lập
Ban Pháp Chế giám sát tại trại giam Công an tỉnh
Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát hoạt động của HĐND tỉnh
Đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 12 khóa XV
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn