Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites
Hình ảnh hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn
Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, phát biểu thảo luận tại hội trường về dự án luật Doanh nghiệp (sửa đổi) kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII
Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII với cử tri xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn
Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII tại xã Bình La, huyện Bình Gia
Đại biểu Nguyễn Thế Tuy, báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII tại huyện Văn Quan
Đại biểu Nguyễn Thế Tuy, phát biểu tại hội trường về dự án luật đầu tư công, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII
Đại biểu Nguyễn Thế Tuy, phát biểu tại tổ kỳ họp thứ 5, QH XIII
Đại biểu Nông Thị Lâm, phát biểu tại hội trường về Chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIII
Đại biểu Nông Thị Lâm, phát biểu ý kiến tại cuộc giám sát về tái cơ cấu nền kinh tế theo Nghị quyết của Quốc hội tại công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập
Đại biểu Trần Thị Hoa Sinh, báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII tại xã Tân Hòa, huyện Bình Gia
Đại biểu Trần Thị Hoa Sinh, báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII với cử tri thành phố Lạng Sơn
Đại biểu Trần Thị Hoa Sinh, báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII với cử tri Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
Đại biểu Trần Thị Hoa Sinh, phát biểu giám sát giảm nghèo tại huyện Cao Lộc
Đại biểu Trần Thị Hoa Sinh, phát biểu giám sát về tái cơ cấu nền kinh tế theo Nghị quyết của Quốc hội tại chi nhanh NHNN chi nhánh tỉnh Lạng Sơn
Đại biểu Trần Thị Hoa Sinh, phát biểu tại hội trường về Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, kỳ tám, QH XIII
Đại biểu Trần Thị Hoa Sinh, phát biểu tại hội trường về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. tại kỳ họp thứ năm QHXIII
Đại biểu Trần Thị Hoa Sinh, phát biểu tại tổ về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, kỳ họp thứ năm, QH XIII
Đại biểu Trần Thị Hoa Sinh, phát biểu thảo luận tại hội trường về dự án luật Hộ tịch, kỳ họp thứ bảy, Quốc khóa XIII
Đại biểu Vũ Huy Hoàng, báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII tại xã Hữu Lễ, huyện VĂn Quan
Đại biểu Vũ Huy Hoàng, Báo cáo kết quả kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII với cử tri xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng
Đại biểu Vũ Huy Hoàng, báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII tại huyện Bình Gia
Đại biểu Vũ Huy Hoàng, phát biểu thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII
Đại biểu Chu Đức Quang, báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIII với cử tri xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình
Đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thân mật đồng chí Đuông - đi Út - Tha - Chắc, Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào
Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại kỳ họp thứ chín QH Khóa XIII
Đại biểu Trần Thị Hoa Sinh phát biểu thảo luận Tổ tại kỳ họp Quốc hội
Đại biểu Nguyễn Lâm Thành phát biểu thảo luận Tổ tại kỳ họp Quốc hội
Đại biểu Nguyễn Thế Tuy phát biểu thảo luận Tổ tại kỳ họp Quốc hội
Đại biểu Vũ Huy Hoàng phát biểu thảo luận Tổ tại kỳ họp Quốc hội
Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại kỳ họp thứ chín QH Khóa XIII
Đại biểu Trần Thị Hoa sinh, tiếp xúc cử tri phường Hoàng Văn Thụ
Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Đại biểu Trần Thị Hoa Sinh phát biểu tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Đại biểu Nguyễn Lâm Thành báo cáo kết quả kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIII với cử tri
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn