Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Thông báo mời họp của UBND Tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời Họp xem xét các dự án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn: huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn (208/GM-UBND ngày 22/7/2017).
 • Giấy mời Họp xem xét đề cương Đề án đổi mới hình thức tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông lâm nghiệp (207/GM-UBND ngày 22/7/2017).
 • Giấy mời Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (206/GM-UBND ngày 22/7/2017).
 • Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (205/GM-UBND, ngày 2127/2017).
 • Giấy mời Dự họp về công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (204/GM-UBND ngày 21/7/2017).
 • Giấy mời về việc họp báo cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí (203/GM-UBND ngày 20/7/2017).
 • Giấy mời họp, bàn thống nhất chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trong công tác tuyển dụng công chức, công chức cấp xã và viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (202/GM-UBND ngày 20/7/2017).
 • Giấy mời Họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2017 (kỳ 2) (201/GM-UBNDngày 20/7/2017).
 • Giấy mời Kiểm tra dự án bến xe phía Nam, thành phố Lạng Sơn (200/GM-UBND ngày 18/7/2017).
 • Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (199/GM-UBND ngày 17/7/2017).
 • Xem tiếp
  Văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lạng Sơn

 • Về việc uỷ quyền thực hiện phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí (699/GUQ-UBND ngày 22/7/2017).
 • Về việc xem xét phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Khách sạn - Sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn (2402/VP-KTN, ngày 22/7/2017).
 • Về việc dự án trồng rừng của Công ty TNHH MTV Innovgreen Lạng Sơn (2401/VP-KTN, ngày 22/7/2017).
 • Về việc áp dụng đơn giá tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (2400/VP-KTN, ngày 22/7/2017).
 • Về việc báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở (2389/VP-KGVX, ngày 21/7/2017).
 • Về việc hướng dẫn Quy chế bảo lãnh của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn (2384/VP-KTTH, ngày 20/7/2017).
 • Về việc tham mưu, thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN 2015 (2382/VP-KTTH, ngày 20/7/2017).
 • Về việc xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018 (2381/VP-KTTH, ngày 20/7/2017).
 • Về việc tham mưu, thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN 2015 (2382/VP-KTTH, ngày 20/7/2017).
 • Chuẩn bị tài liệu tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam lần 2- 2017 (2385/VP-KTTH, ngày 20/7/2017).
 • Xem tiếp

   

   

   

   

  VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
   
  Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
  Điện thoại : 025 3813578 – Fax: 025 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn