Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Thông báo mời họp của UBND Tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời Kiểm tra và làm việc với Công ty than Na Dương, huyện Lộc Bình (130/GM-UBND ngày 22/5/2017).
 • Giấy mời Dự họp về giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh (129/GM-UBND ngày 22/5/2017).
 • Giấy mời Dự làm việc với UBND huyện Cao Lộc về công tác quản lý thu ngân sách năm 2017 (128/GM-UBND ngày 22/5/2017).
 • Giấy mời Họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2017 (kỳ 2) (127/GM-UBND ngày 22/5/2017).
 • Giấy mời dự Hội nghị chuyên đề về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (126/GM-UBND ngày 19/5/2017).
 • Giấy mời Kiểm tra dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường) (125/GM-UBND ngày 19/5/2017).
 • Giấy mời Kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Cường Lợi và Dự án đầu tư xây dựng công trình Bãi xử lý rác thải huyện Đình Lập (124/GM-UBND ngày 19/5/2017).
 • Giấy mời tham dự Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại tỉnh Bắc Giang (123/GM-UBND ngày 18/5/2017).
 • Giấy mời dự buổi làm việc với các Hiệp hội, Hội trên địa bàn tỉnh (122/GM-UBND ngày 18/5/2017).
 • Giấy mời Dự làm việc với UBND thành phố Lạng Sơn về công tác quản lý thu ngân sách năm 2017 (120/GM-UBND ngày 15/5/2017).
 • Xem tiếp
  Văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lạng Sơn

 • Về việc điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường Khuổi Khỉn - Bản Chắt (1630/VP-KTN, ngày 26/5/2017).
 • Về việc thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng (1629/VP-NC, ngày 26/5/2017).
 • Về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi (1628/VP-KTN, ngày 25/5/2017).
 • Về việc góp ý dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao (1625/VP-KGVX, ngày 25/5/2017).
 • Về việc thực hiện đúng nhiệm vụ được giao tại Công văn số 634/VP-KGVX (1624/VP-KGVX, ngày 25/5/2017).
 • Về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017 (1623/VP-KGVX, ngày 25/5/2017).
 • Về việc đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh (1613/VP-KGVX, ngày 24/5/2017).
 • Về việc tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư quy định quản lý văn bản, hồ sơ điện tử (1605/VP-NC, ngày 24/5/2017).
 • Về việc xem xét Công văn số 410/BHXH-KT&TN ngày 19/5/2017 của BHXH tỉnh (1603/VP-KGVX, ngày 24/5/2017).
 • Về việc xem xét đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tại Tờ trình số 146/TTr-PTTH ngày 09/5/2017 (1601/VP-KGVX, ngày 24/5/2017).
 • Xem tiếp

   

   

   

   

  VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
   
  Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
  Điện thoại : 025 3813578 – Fax: 025 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn