Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Ngày 23/02/2017 Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Khu du kích Chi Lăng. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện Lộc Bình, Cao Lộc và Đình Lập, các cụ lão thành cách mạng, gia đình chính sách cùng đông đảo đồng bào 3 xã trong khu du kích là Tam Gia, Tĩnh Bắc và Tú Mịch.

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Thông báo mời họp của UBND Tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại huyện Đình Lập (52/GM-UBND ngày 27/02/2017).
 • Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra tại huyện Chi Lăng (Đoàn 4) (82 /TB-UBND ngày 25/02/2017).
 • Giấy mời Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh (51/GM-UBND ngày 25/02/2017).
 • Giấy mời Họp Hội đồng nâng bậc lương tỉnh (50/GM-UBND ngày 25/02/2017).
 • Giấy mời Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2017 (49/GM-UBND ngày 23/02/2017).
 • Giấy mời Dự Hội nghị triển khai các biện pháp ngăn chặn chủng vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác xâm nhiễm qua biên giới (48/GM-UBND ngày 23/02/2017).
 • Giấy mời Họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2017 (47/GM-UBND ngày 21/02/2017).
 • Giấy mời dự họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn (46/GM-UBND ngày 20/02/2017).
 • Giấy mời Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia (44/GM-UBND ngày 14/02/2017).
 • Giấy mời Họp Ban chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công, tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (43/GM-UBND ngày 16/02/2017).
 • Xem tiếp
  Văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lạng Sơn

 • Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại huyện Bắc Sơn (84/TB-UBND ngày 27/02/2017).
 • Về việc rà soát, cung cấp thông tin về quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2016 (491/VP-KGVX, ngày 27/02/2017).
 • Về việc thay đổi vật liệu làm cửa công trình Nhà ở, Hội trường Đại đội cơ động-BĐ Biên phòng tỉnh (488/VP-KTN, ngày 27/02/2017).
 • Về việc chất lượng thi công 2 phòng học Trường Mầm non xã Tràng Sơn huyện Văn Quan (487/VP-KTN, ngày 27/02/2017).
 • Về việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017 (485/VP-NC, ngày 27/02/2017).
 • Về việc dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ (484/VP-TH, ngày 27/02/2017).
 • Về việc tham mưu, đề xuất thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 (482/VP-KGVX, ngày 25/02/2017).
 • Về việc thực hiện và tham mưu thực hiện nhiệm vụ phòng chống bạo lực gia đình năm 2017 (481/VP-KGVX, ngày 25/02/2017).
 • Về việc tham mưu góp ý Chương trình hành động của Chính phủ và đề xuất giải pháp phát triển du lịch (480/VP-KGVX, ngày 25/02/2017).
 • Về việc tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh (140/UBND-KTTH ngày 25/02/2017).
 • Xem tiếp

   

   

   

   

  VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
   
  Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
  Điện thoại : 025 3813578 – Fax: 025 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn