Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Thông báo mời họp của UBND Tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời Họp Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn (18/GM-UBND ngày 16/01/2017).
 • Giấy mời dự kiểm tra công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Định Dậu năm 2017 và Chương trình bình ổn giá (17/GM-UBND ngày 16/01/2017).
 • Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 (15/GM-UBND ngày 15/01/2017).
 • Giấy mời Dự họp tổng kết năm 2016 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (14/GM-UBND ngày 13/01/2017).
 • Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016, triển khai công tác PBGDPL năm 2017; tổng kết Đề án về chống tham nhũng (12/GM-UBND 12/01/2017).
 • Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến về Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2017 (11/GM-UBND ngày 10/01/2017 ).
 • Giấy mời Dự hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2017 (10/GM-UBND ngày 10/01/2017).
 • Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017 (09/GM-UBND ngày 09/01/2017).
 • Giấy mời họp xem xét việc áp dụng Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020... (08/GM-UBND ngày 06/01/2017).
 • Giấy mời Họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh mở rộng Quý IV năm 2016 (07/GM-UBND ngày 05/01/2017).
 • Xem tiếp
  Văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lạng Sơn

 • Về việc khai thác cát, sỏi phục vụ Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Văn Lãng (149/VP-KTN, ngày 16/01/2017).
 • Về việc quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (146/VP-KGVX, ngày 16/01/2017).
 • Về việc báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2016 (145/VP-KGVX, ngày 16/01/2017).
 • chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn giám sát của Quốc hội về an toàn thực phẩm (144/VP-KGVX, ngày 16/01/2017).
 • Về việc báo cáo tình hình nợ đọng XDCB thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới (139/VP-KTN, ngày 16/01/2017).
 • Về việc tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiêu biểu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016 (138/VP-KTTH, ngày 16/01/2017).
 • Về việc báo cáo tình hình quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài (136/VP-KTTH, ngày 16/01/2017).
 • Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần thương mại và du lịch quốc tế Thiên Trường (135/VP-KTTH, ngày 16/01/2017).
 • Về việc điều chỉnh thông tin và cấp lại bằng Huân chương (134/VP-KGVX, ngày 16/01/2017).
 • Thông báo Kết luận của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 11/01/2017 (20/TB-UBND ngày 16/01/2017).
 • Xem tiếp

   

   

   

   

  VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
   
  Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
  Điện thoại : 025 3813578 – Fax: 025 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn