Danh sách sở, ban, ngành

Cấp, đổi và di chuyển hồ sơ quản lý Giấy phép lái xe

    

I. Cấp mới GPLX:
Đối với trường hợp cấp mới giấy phép lái xe (GPLX), sau khi thí sinh dự sát hạch (thi) đạt kết quả, hồ sơ thí sinh do các cơ sở đào tạo (CSĐT) chuyển về Phòng Quản lý Phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải (GTVT) Lạng Sơn để hoàn thiện thủ tục cấp GPLX.
1) Cấp mới GPLX từ hạng A1 đến A4, hồ sơ gồm:
- Hồ sơ thí sinh, gồm:
+ Đơn đề nghị học, thi lấy giấy phép lái xe cơ giới (theo mẫu có tại CSĐT).
+ Giấy chứng nhận đủ sức khỏe phù hợp với hạng GPLX đăng ký dự thi (theo mẫu của Bộ Y tế do bệnh viện huyện trở lên cấp).
+ Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe.
+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân.
+ Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo.
+ 02 ảnh màu cỡ 3x4 kiểu chứng minh nhân dân.
- Danh sách thí sinh trúng tuyển cấp giấy phép lái xe.
* Thời gian giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ khi có quyết định trúng tuyển (không kể ngày nghỉ, lễ, tết).
* Phí và lệ phí:
- Sát hạch lí thuyết: 30.000 đ/lần.
- Sát hạch thực hành: 40.000 đ/lần.
- Cấp GPLX : 30.000 đ/GP.
2) Cấp mới GPLX các hạng từ B1, B2, C, hồ sơ gồm:
- Hồ sơ thí sinh, gồm:
+ Đơn đề nghị học, thi lấy giấy phép lái xe cơ giới (theo mẫu có tại CSĐT).
+ Giấy chứng nhận đủ sức khỏe phù hợp với hạng GPLX đăng ký dự thi (theo mẫu của Bộ Y tế do Trung tâm giám định y khoa tỉnh cấp).
+ Bảng kết quả học tập toàn khóa (do CSĐT cấp).
+ Chứng chỉ nghề do CSĐT cấp.
+ Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe.
+ Bản phôtô giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài).
+ 03 ảnh màu cỡ 3x4 kiểu chứng minh nhân dân.
- Danh sách thí sinh trúng tuyển do thư kí hội đồng sát hạch cấp GPLX lập.
* Thời gian giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ khi có quyết định trúng tuyển (không kể ngày nghỉ, lễ, tết).
* Phí và lệ phí:
- Sát hạch lí thuyết: 70.000 đ/lần.
- Sát hạch thực hành trong hình: 230.000 đ/lần.
- Sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng: 50.000 đ/lần.
- Cấp GPLX : 30.000 đ/GP.
3) Cấp GPLX chuyển cấp, nâng hạng:
- Đây là các hạng giấy phép lái xe được chuyển cấp từ B1 lên B2; B2 lên C, D; C lên D, E… ngoài các giấy tờ tương tự như điểm 2 trên còn phải có thêm giấy xác nhận thâm niên và số km lái xe an toàn có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương và bản phôtô GPLX hiện có, đang còn hiệu lực sử dụng.
* Thời gian giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc khi có quyết định trúng tuyển (không kể ngày nghỉ, lễ, tết).
* Phí và lệ phí:
- Sát hạch lí thuyết: 70.000 đ/lần.
- Sát hạch thực hành trong hình: 230.000 đ/lần.
- Sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng: 50.000 đ/lần.
- Cấp GPLX: 30.000 đ/GP.

 

II. Đổi GPLX:
1) Cấp đổi GPLX sắp hết hạn:
Người có GPLX trước khi hết hạn 60 ngày được làm hồ sơ đổi GPLX, gồm:
- Đơn đề nghị đổi GPLX (phụ lục 02).
- Hồ sơ lái xe đủ bộ (do cá nhân đang bảo quản).
- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe phù hợp với hạng GPLX sắp hết hạn (theo mẫu của Bộ Y tế do Trung tâm giám định y khoa tỉnh cấp).
- Bản phôtô GPLX sắp hết hạn (kèm theo GPLX bản chính để đối chiếu).
- 03 ảnh màu cỡ 3x4 kiểu chứng minh nhân dân.
Khi đến đổi GPLX phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu với hồ sơ.
Không chấp nhận nếu hồ sơ bị tẩy xóa, không còn đủ các yếu tố cần thiết hoặc GPLX hết hạn hoặc hồ sơ lái xe không được theo dõi trong sổ gốc.
* Thời gian giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể ngày nghỉ, lễ, tết).
* Phí và lệ phí: 30.000 đ.
2) Cấp đổi GPLX quá hạn:
- Người có GPLX đã hết hạn quá từ 01 tháng trở lên nhưng chưa quá 06 tháng, kể từ ngày hết hạn, có đủ hồ sơ gốc, thì được dự sát hạch lại lý thuyết để được cấp GPLX mới.
- Người có GPLX đã hết hạn quá từ 06 tháng trở lên, kể từ ngày hết hạn có đủ hồ sơ gốc, thì được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành lái xe để được cấp GPLX mới, không phải dự học theo chương trình đào tạo.
Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị sát hạch lại (phụ lục 03).
- Đơn trình bày quá hạn GPLX (phụ lục 04).
- Hồ sơ gốc của người lái xe.
- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe phù hợp với hạng GPLX quá hạn (theo mẫu của Bộ Y tế do Trung tâm giám định y khoa tỉnh cấp).
- 03 ảnh màu cỡ 3 x 4 kiểu chứng minh nhân dân.
- Bản phôtô GPLX quá hạn.
- Bản phôtô giấy chứng minh nhân dân.
* Phí, lệ phí và thời gian cấp GPLX đối với trường hợp phải sát hạch lại áp dụng như trường hợp cấp mới nêu trên.
3) Đổi giấy phép lái xe bị hỏng:
Đối với GPLX còn thời hạn sử dụng thực hiện như sau, hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị đổi GPLX (phụ lục 02).
- Hồ sơ lái xe đủ bộ (do cá nhân đang bảo quản).
- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe phù hợp với hạng GPLX bị hỏng (theo mẫu của Bộ Y tế do bệnh viện huyện trở lên cấp đối với hạng A1-A4; do Trung tâm giám định y khoa tỉnh cấp đối với GPLX ôtô các hạng).
- Bản phôtô GPLX bị hỏng (kèm theo GPLX bản chính để đối chiếu).
- 03 ảnh màu cỡ 3x4 kiểu chứng minh nhân dân.
Khi đến đổi GPLX phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu với hồ sơ.
Không chấp nhận nếu hồ sơ bị tẩy xóa, không còn đủ các yếu tố cần thiết hoặc hồ sơ lái xe không được theo dõi trong sổ gốc.
* Thời gian giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể ngày nghỉ, lễ, tết).
* Mức thu lệ phí: 30.000 đ.
4) Cấp lại giấy phép lái xe bị mất:
a) GPLX còn thời hạn sử dụng và còn sơ hồ gốc bị mất trong trường hợp thiên tai như bão lụt, động đất, hỏa hoạn được công an hoặc UBND phường, xã, thị trấn xác nhận rõ lý do, thời gian, nơi mất GPLX. Người xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự xác nhận của mình; bị cướp, trấn lột có biên bản khi xảy ra vụ việc do cơ quan công an lập.
Cơ quan quản lí GPLX lưu giữ bản xác nhận trên để quản lí. Nếu có đủ hồ sơ theo quy định tại điểm 1 nêu trên và không phát hiện GPLX bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lí thì được xét cấp lại GPLX.
* Thời gian giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể ngày nghỉ, lễ, tết).
* Phí và lệ phí: 30.000 đ.
b) GPLX bị mất còn thời hạn sử dụng và còn hồ sơ gốc, ngoài các trường hợp thiên tai như bão lụt, đông đất, hỏa hoạn được công an hoặc UBND phường, xã, thị trấn xác nhận rõ lí do, thời gian, nơi mất GPLX, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn, gồm:
- Đơn đề nghị sát hạch lại (phụ lục 03).
- Đơn trình bày và cam kết mất GPLX (phụ lục 05).
- Hồ sơ gốc của người lái xe.
- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe phù hợp với hạng GPLX bị mất (theo mẫu của Bộ Y tế do bệnh viện huyện trở lên cấp đối với hạng A1-A4; do Trung tâm giám định y khoa tỉnh cấp đối với các hạng ôtô).
- 03 ảnh màu cỡ 3x4 kiểu chứng minh nhân dân.
- Bản phôtô giấy chứng minh nhân dân.
Nếu không phát hiện GPLX bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lí thì được dự sát hạch lại lí thuyết.
* GPLX quá hạn bị mất, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, nếu không phát hiện GPLX bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lí thì phải dự sát hạch lại cả lí thuyết và thực hành lái xe. GPLX quá hạn và bị mất hồ sơ gốc phải dự thi cả lí thuyết và thực hành.
* Đối với người có GPLX bị mất và không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lí sát hạch địa phương, có xác nhận của cơ sở đào tạo (phụ lục 06), không bị công an thu giữ, sau 12 tháng được sát hạch lại lí thuyết và thực hành.
* Nếu tìm được GPLX bị mất, người lái xe phải trả GPLX mới cho cơ quan quản lí.
* Người cố tình gian dối, giả báo mất hoặc tẩy xóa làm sai lệch các thông tin trên GPLX, trong quá trình làm thủ tục đổi hoặc đề nghị cấp lại, sát hạch cấp lại GPLX, khi kiểm tra phát hiện sẽ bị các cơ quan quản lí GPLX ra quyết định thu hồi GPLX và hồ sơ lái xe. Người lái xe phải tham dự khoá đào tạo mới để được sát hạch cấp GPLX.
* Đối với người có GPLX bị thu hồi không thời hạn, sau thời hạn 01 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi (hoặc tước quyền sử dụng GPLX không thời hạn), nếu có nhu cầu, được dự học lại Luật Giao thông đường bộ, đạo đức người lái xe, được kiểm tra và có chứng nhận của cơ sở đào đạo đã hoàn thành nội dung học và nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định thì được dự sát hạch lại cả lí thuyết và thực hành lái xe để được cấp GPLX.
* Phí, lệ phí và thời gian cấp GPLX đối với trường hợp phải sát hạch lại áp dụng như trường hợp cấp mới nêu trên.
5) Đổi từ GPLX quân sự sang dân sự:
Người có GPLX quân sự còn giá trị sử dụng (do Cục Quản lí xe máy - Tổng cục Kĩ thuật - Bộ Quốc phòng cấp) khi ra quân được đổi sang GPLX dân sự có hạng tương, hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị đổi GPLX (phụ lục 02).
- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe phù hợp với hạng GPLX chuyển đổi (theo mẫu của Bộ Y tế do Trung tâm giám định y khoa tỉnh cấp).
- Quyết định ra quân (phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành ...) trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký quyết định ra quân.
- Giấy giới thiệu của Cục Quản lí xe máy hoặc chủ nhiệm ngành xe máy cấp quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, hoặc tương đương.
- Bản gốc GPLX quân sự còn thời hạn sử dụng.
- 03 ảnh màu cỡ 3x4 kiểu chứng minh nhân dân.
Khi đến cần mang theo giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu với hồ sơ.
* Thời gian giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể ngày nghỉ, lễ, tết).
* Phí và lệ phí: 30.000 đ.
6) Đổi GPLX do ngành Công an cấp (trừ giấy phép lái xe các hạng A1, A2).
Cán bộ, chiến sĩ công an, có GPLX do ngành Công an cấp còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe, chuyển hồ sơ sang dân sự, làm hồ sơ đổi sang GPLX dân sự, hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị đổi GPLX (phụ lục 02).
- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe phù hợp với hạng GPLX chuyển đổi (theo mẫu của Bộ Y tế do Trung tâm giám định y khoa tỉnh cấp).
- Quyết định chuyển sang dân sự trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký.
- Giấy giới thiệu của cơ quan cấp GPLX của ngành Công an.
- Bản gốc GPLX do ngành Công an cấp còn thời hạn sử dụng.
- 03 ảnh màu cỡ 3x4 kiểu chứng minh nhân dân.
Cần mang theo giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu với hồ sơ.
* Thời gian giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể ngày nghỉ, lễ, tết).
* Phí và lệ: 30.000 đ.
* Lưu ý: Bằng lái xe do ngành Công an cấp trước ngày 22 tháng 11 năm 1990 không có giá trị pháp lí để đổi lấy GPLX do ngành Giao thông vận tải cấp.
7) Đổi GPLX của nước ngoài cấp cho người nước ngoài (kể cả người nước ngoài gốc Việt Nam):
Người nước ngoài có thời hạn lưu trú tại nước Việt Nam từ 03 tháng trở lên có bằng lái xe quốc tế hay quốc gia (do nước ngoài cấp) còn thời hạn sử dụng được phép đổi sang GPLX Việt Nam, hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị đổi GPLX (phụ lục 01) có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lí người nước ngoài tại Việt Nam (Đại sứ quán, lãnh sự quán, cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao, các Sở Ngoại vụ của Việt Nam).
- Bản phôtô GPLX nước ngoài.
- Bản dịch GPLX sang tiếng Việt do Trung tâm Dịch vụ đối ngoại Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn cấp.
- Bản phôtô hộ chiếu và VISA còn thời hạn.
- 03 ảnh màu cỡ 3x4 chụp nhìn thẳng.
* Lưu ý: Nếu đổi GPLX lần tiếp theo, phải có các tài liệu như qui định tại các gạch đầu dòng trên và bản phôtô GPLX đang có do Việt Nam cấp.
Khi đến cần mang theo các bản chính GPLX, hộ chiếu (passport) và VISA để đối chiếu với các bản phôtô.
* Thời gian giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể ngày nghỉ, lễ, tết).
* Mức thu lệ phí: 30.000 đ.
8) Đổi GPLX cho khách du lịch nước ngoài, lái xe đăng kí nước ngoài vào Việt Nam.
Khách du lịch nước ngoài, lái xe đăng kí nước ngoài vào du lịch Việt Nam, có GPLX quốc tế hay quốc gia (do nước ngoài cấp) còn giá trị sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe phải làm thủ tục đổi sang GPLX của Việt Nam, hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị đổi GPLX (phụ lục 01) có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lí người nước ngoài tại Việt Nam (Đại sứ quán, lãnh sự quán, cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao, các Sở Ngoại vụ của Việt Nam).
- Bản phôtô GPLX nước ngoài.
- Bản dịch GPLX sang tiếng Việt do Trung tâm dịch vụ đối ngoại Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn cấp.
- Bản phôtô hộ chiếu và VISA còn thời hạn.
- 03 ảnh màu cỡ 3x4 chụp nhìn thẳng.
Trường hợp khi đăng kí vào Việt Nam, khách du lịch chưa có điều kiện xuất trình hộ chiếu (passport) và GPLX nước ngoài, Sở Giao thông vận tải sẽ căn cứ vào danh sách xuất nhập cảnh của Bộ Công an và bản dịch GPLX (kèm theo bản phôtô GPLX nước ngoài), để làm sẵn GPLX Việt Nam. Các GPLX Việt Nam này chỉ cấp cho những khách du lịch thưc sự vào Việt Nam, sau khi đã đối chiếu với hộ chiếu (passport) và GPLX do nước ngoài cấp.
* Thời gian giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể ngày nghỉ, lễ, tết).
* Phí và lệ phí: 30.000 đ.
9) Đổi GPLX do nước ngoài cấp cho người Việt Nam trong thời gian học tập, làm việc, lưu trú ở nước ngoài.
- Người Việt Nam mang quốc tịch Việt Nam. Trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài, được nước ngoài cấp GPLX quốc tế hoặc quốc gia còn giá trị sử dụng, nay về nước với thời gian từ 03 tháng trở lên, sau đó lại ra nước ngoài để cư trú, công tác, học tập, nếu có nhu cầu lái xe trong nước phải làm thủ tục đổi sang GPLX của Việt Nam, hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (phụ lục 01).
- Bản phôtô GPLX nước ngoài.
- Bản dịch GPLX nước ngoài sang tiếng việt (tại Trung tâm Dịch vụ đối ngoại, Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn).
- 02 ảnh màu cỡ 3x4 kiểu chứng minh dnhân dân.
Khi đến nộp hồ sơ, cần mang theo các bản chính của hộ chiếu (passport), VISA, GPLX nước ngoài để đối chiếu.
* Thời gian giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể ngày nghỉ, lễ, tết).
* Phí và lệ phí: 30.000 đ.
Người Việt Nam mang quốc tịch Việt Nam trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài, được nước ngoài cấp GPLX quốc tế hoặc quốc gia còn giá trị sử dụng, nay trở về nước, nếu có nhu cầu lái xe phải làm thủ tục đổi sang GPLX của Việt Nam, hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị đổi GPLX (phụ lục 02).
- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe phù hợp với hạng GPLX chuyển đổi (theo mẫu Bộ Y tế do Trung tâm giám định y khoa tỉnh cấp).
- Bản phôtô hộ chiếu (passport) gồm các trang: số của hộ chiếu, thời hạn sử dụng, thị thực nhập cảnh về Việt Nam, họ tên và hình ảnh.
- Bản phôtô GPLX nước ngoài;
- Bản dịch GPLX nước ngoài sang tiếng Việt tại Trung tâm Dịch vụ đối ngoại thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn.
- 02 ảnh màu cỡ 3x4 kiểu chứng minh nhân dân.
Khi đến nộp hồ sơ cần mang theo hộ chiếu, GPLX nước ngoài cấp, sổ hộ khẩu để đối chiếu với hồ sơ.
Không chấp nhận hồ sơ nếu GPLX xin đổi đã hết thời hạn hiệu lực hoặc có hiện tượng tẩy xóa, rách nát không còn yếu tố cần thiếu để đổi hoặc có sự khác biệt về nhận dạng.
* Thời gian giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể ngày nghỉ, lễ, tết).
* Phí và lệ phí: 30.000 đ.

 

III. Di chuyển, tiếp nhận hồ sơ quản lý GPLX:
a) Di chuyển quản lý hồ sơ GPLX, gồm:
- Đơn đề nghị di chuyển quản lý GPLX (phụ lục 07).
- Bản phôtô hộ khẩu thường trú (cần đem theo bản chính để đối chiếu).
- Hồ sơ gốc lái xe.
- GPLX còn hạn đang sử dụng.
b) Đối với tiếp nhận hồ sơ quản lý GPLX yêu cầu trình Giấy di chuyển quản lý GPLX cơ giới đường bộ và các giấy tờ như điểm a.
c) Thời gian giải quyết: Không quá 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể ngày nghỉ, lễ, tết).
d) Phí và lệ phí: 10.000 đ.

 

IV. Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn
Đường Hùng Vương-Phường Chi Lăng-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn

 

* Lưu ý: Phí và lệ phí thực hiện theo Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 và Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính.

 

* Các cơ sở đào tạo và các hạng GPLX được đào tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn:
1. Công ty Cổ phần Vận tải ôtô Lạng Sơn
- Địa chỉ: Số 52, Đường Lê Đại Hành, Phương Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn
- Điện thoại:
- Hạng GPLX được đào tạo: A1.
- Các địa điểm đào tạo: Tại công ty; Trung tâm GDTX huyện Bình Gia.
2. Trường Trung cấp nghề Việt - Đức
- Địa chỉ: Thông Đồi Chè, Xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn
- Điện thoại: (025) 2.210.748
- Hạng GPLX được đào tạo: A1, B1, B2.
- Các địa điểm đào tạo: Tại trường (các hạng); Trung tâm GDTX huyện Tràng Định, Văn Quan, Văn Lãng (hạng A1).
3. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và kỹ thuật Nông lâm Đông Bắc
- Địa chỉ: Xã Minh Sơn, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn
- Điện thoại:
- Hạng GPLX được đào tạo: A1, B1, B2, C; nâng hạng D, E.
- Các địa điểm đào tạo: Tại trường.
4. Trung tâm tổng hợp kỹ thuật hướng nghiệp
- Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn
- Điện thoại:
- Hạng GPLX được đào tạo: A1.
- Các địa điểm đào tạo: Tại trung tâm; Trung tâm GDTX huyện Chi Lăng.

 

Đính kèmDung lượng
Mau_PL_01.doc34 KB
Mau_PL_02.doc28.5 KB
Mau_PL_03.doc30.5 KB
Mau_PL_04.doc30 KB
Mau_PL_05.doc30 KB
Mau_PL_06.doc31 KB
Mau_PL_07.doc26 KB

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn