Danh sách sở, ban, ngành

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

Thứ Sáu, 11/10/2017 - 13:59

Khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản

đường địa phương (LRAMP)

 

Ngày 09/11/2017, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn tổ chức Lễ khởi công Đường Tân Lập - Tân Hương - Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn thuộc hợp phần đường của dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).

 

 

Lễ khởi công Dự án

 

Tham dự Lễ khởi công gồm có đồng chí Nghiêm Văn Hải – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Đồng chí Hoàng Văn Tạo – Bí thư Huyện ủy huyện Bắc Sơn; Đồng chí Phạm Ngọc Biên - Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án 6; Đồng chí Hoàng Viết Đông – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Đại diện UBND huyện Đình Lập; Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã Tân Lập, Tân Hương, Vũ Lăng, thị trấn Bắc Sơn; Đại diện các phòng, Ban thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn; Các đơn vị thiết kế, giám sát và thi công công trình.

Dự án LRAMP hợp phần đường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông – Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn, gồm 02 công trình với quy mô như sau:

1. Đường Tân Lập - Tân Hương - Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn:

- Tổng mức đầu tư: 58,415 tỷ đồng.

a) Tuyến chính:

- Quy mô đường giao thông nông thôn cấp B theo tiêu chuẩn TCVN 10380-2014. Vận tốc thiết kế 20 Km/h; tải trọng thiết kế trục xe 9,5T. Bề rộng nền đường: 5,0m; bề rộng mặt đường: 3,5m; lề không gia cố (lề đất): 2x0,75m; độ dốc dọc thiết kế Imax=13,0%.

- Kết cấu mặt đường bằng BTXM - M300, dày 20cm; kết cấu móng đường bằng cấp phối đá dăm loại I dày 20cm.

b) Nhánh rẽ Mỏ Rẹ:

- Quy mô tham khảo đường giao thông nông thôn cấp C miền núi theo tiêu chuẩn Thiết kế đường GTNT – Yêu cầu thiết kế TCVN 10380-2014. Vận tốc thiết kế 15 Km/h; tải trọng thiết kế trục xe 6T; độ dốc dọc thiết kế Imax=15,0%; bề rộng nền đường: 4,0m; bề rộng mặt đường: 3,0m; lề không gia cố (lề đất): 2x0,5m. 

- Kết cấu mặt đường bằng BTXM - M300, dày 16cm; kết cấu móng đường bằng cấp phối đá dăm loại I dày 12cm.

c) Xây dựng hoàn chỉnh công trình thoát nước, công trình phòng hộ, an toàn giao thông. Tải trọng thiết kế công trình H13 - X60.

d) Nút giao vuốt nối êm thuận tại các điểm giao cắt cùng mức trên tuyến phù hợp tiêu chuẩn hiện hành.

2. Đường Bản Chuông – Bình Chương, huyện Đình Lập.

- Tổng mức đầu tư: 60,483 tỷ đồng.

a) Quy mô đường giao thông nông thôn cấp B theo tiêu chuẩn TCVN 10380-2014. Vận tốc thiết kế 20 Km/h; tải trọng trục tiêu chuẩn Ps: 25kN; tải trọng trục lớn nhất Pm: 60kN. Bề rộng nền đường: 5,0m; bề rộng mặt đường: 3,5m; lề không gia cố (lề đất): 0,75m.

b) Kết cấu mặt đường bằng BTXM - M300, dày 18cm; kết cấu móng đường bằng cấp phối đá dăm loại I dày 16cm.

c) Xây dựng hoàn chỉnh công trình thoát nước, công trình phòng hộ, an toàn giao thông. Tải trọng thiết kế công trình H13 - X60.

d) Nút giao vuốt nối êm thuận tại các điểm giao cắt cùng mức trên tuyến phù hợp tiêu chuẩn hiện hành.

Các công trình dự kiến thi công hoàn thành trong năm 2018./.

                                               

                                                                                    Thanh Tùng -  KCHT&ATGT 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn