Danh sách sở, ban, ngành

V/v triển khai ứng phó mưa lũ, do áp thấp nhiệt đới tại các tỉnh miền Bắc

Thứ Hai, 09/25/2017 - 16:40

UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Độc lập  - Tự do - Hạnh  phúc

  Số: 2266 /SGTVT-KCHT&ATGT

Lạng Sơn, ngày 25  tháng 9 năm 2017

V/v triển khai ứng phó mưa lũ, do áp thấp      nhiệt đới tại các tỉnh miền Bắc

 

 

 

Kính gửi:

- UBND các huyện, Thành phố;

 

- Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh.

- Các Công ty: Công ty cổ phần Quản lý và XDGT Lạng Sơn, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Khánh Dương, Công ty cổ phần đầu tư XD hạ tầng kinh tế Trần Mai, Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 244, Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại An Sơn;

- Thanh tra Giao thông vận tải;

- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông;

- Ban Quản lý bảo trì đường bộ Sở;

- Các nhà thầu thi công công trình giao thông;

 

          Thực hiện Công điện số 20/CĐ-TCĐBVN ngày 25/9/2017 về việc triển khai công tác khắc phục áp thấp nhiệt đới. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương. Đến tối ngày (25/9), vị trí trung tâm vùng áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền khu vực Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Do ảnh hưởng của áp thấp ở Bắc bộ có mưa vừa, có nơi mưa to, vùng núi trung du phía Bắc có mưa to đến rất to.

Để phòng, chống kịp thời ứng cứu sự cố do mưa lớn kéo dài gây ra, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn yêu cầu UBND các huyện, thành phố và các đơn vị nêu trên thực hiện nội dung sau đây:

1. UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới, chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức trực gác 24/24 về phòng chống lụt bão theo quy định; kiểm soát chặt chẽ những đoạn đường hay bị ngập úng, sạt lở, các vị trí cầu, cống có nguy cơ gây tắc đường để có các phương án phòng, chống, khắc phục kịp thời; báo cáo nhanh gửi về Sở trước 14h00 hàng ngày và ngay sau khi kết thúc đợt mưa 01 ngày báo cáo tổng hợp thiệt hại gửi về Sở GTVT qua địa chỉ: kchtgtls@gmail.com để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Đề nghị Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp: Chỉ đạo các đồn biên phòng quản lý khu vực có các tuyến đường tuần tra biên giới (Mốc 62 - Bản Mạ - Bản Chắt - Chi Ma; Pò Mã). Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện sự cố trên các tuyến trong thời gian mưa bão (Sạt lở, ách tắc giao thông....) báo cáo nhanh gửi Sở trước 14h00 hàng ngày và ngay sau khi kết thúc đợt mưa 01 ngày báo cáo tổng hợp thiệt hại gửi về Sở GTVT qua địa chỉ: kchtgtls@gmail.com để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Các đơn vị quản lý đường cần chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cường công tác tuần đường, tổ chức trực gác phòng chống lụt bão theo quy định; kiểm soát chặt chẽ những đoạn đường hay bị ngập úng, sạt lở, các vị trí cầu, cống có nguy cơ gây tắc đường để có các phương án phòng, chống, khắc phục kịp thời; lập phương án chuẩn bị nhân lực, xe máy, phương tiện, thiết bị sẵn sàng đảm bảo giao thông khi có sự cố sạt lở đất gây tắc đường và duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu, phân luồng giao thông.

4. Các Ban quản lý dự án chỉ đạo các nhà thầu thi công triển khai phương án phòng tránh lụt, bão, đảm bảo giao thông và có biện pháp bảo vệ các công trình cầu, cống, kho tàng, bến bãi, máy móc, thiết bị thi công, ... nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất do bão gây ra; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị... tham gia ứng cứu, đảm bảo giao thông.

5. Thanh tra giao thông vận tải kịp thời tổ chức phân luồng giao thông khi có sự cố gây tắc giao thông. Đề nghị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp thực hiện phân luồng cùng khi có tình huống ách tắc giao thông xảy ra trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ.

6. Công ty cổ phần Quản lý và XDGT Lạng Sơn; Công ty TNHH xây dựng và thương mại Khánh Dương; Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trần Mai, Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 244, Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại An Sơn tổ chức nghiêm túc thực hiện và thường xuyên báo cáo kịp thời tình hình sự cố trên các tuyến đường được giao quản lý về Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão của Sở.

Mọi thông tin xin báo về Sở GTVT theo số Điện thoại thường trực: 0205 3816368; 0918901226; Fax: 0253811209 hoặc qua số điện thoại: Ông Trịnh Tuấn Đông - Phó Giám đốc Sở, Trưởng ban phòng chống lụt bão của Sở: 0912.245.789; Ông Trần Văn Vương - Trưởng Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Phó trưởng ban thường trực Ban phòng chống lụt bão: 0918.901.226 ./.

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

Trịnh Tuấn Đông

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn