Danh sách sở, ban, ngành

V/v triển khai công tác phòng, chống khắc phục thiệt hại của cơn bão số 11 gây ra

Thứ Sáu, 10/13/2017 - 16:30

UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Độc lập  - Tự do - Hạnh  phúc

  Số: 2445 /SGTVT-KCHT&ATGT

     Lạng Sơn, ngày 13 tháng 10 năm 2017

V/v triển khai công tác phòng, chống khắc phục thiệt hại của cơn bão số 11 gây ra

 

 

 

Kính gửi:

- UBND các huyện, Thành phố;

 

- Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh.

- Các Công ty: Công ty cổ phần Quản lý và XDGT Lạng Sơn, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Khánh Dương, Công ty cổ phần đầu tư XD hạ tầng kinh tế Trần Mai, Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 244, Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại An Sơn;

- Thanh tra Giao thông vận tải;

- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông;

- Ban Quản lý bảo trì đường bộ Sở;

- Các nhà thầu thi công công trình giao thông;

 

          Thực hiện Công điện số 24/CĐ-TCĐBVN ngày 13/10/2017 về việc triển khai công tác phòng, chống khắc phục thiệt hại của cơn bão số 11. Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/10 tiếp tục xuất hiện thêm cơn bão số 11; vào 07 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông Đông Bắc; sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13. Để phòng, chống và kịp thời ứng cứu, giảm thiểu thiệt hại do cơn bão gây ra, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn yêu cầu UBND các huyện, thành phố và các đơn vị nêu trên thực hiện nội dung sau đây:

1. UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 11, chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức trực gác 24/24 về phòng chống lụt bão theo quy định; kiểm soát chặt chẽ những đoạn đường hay bị ngập úng, sạt lở, các vị trí cầu, cống có nguy cơ gây tắc đường để có các phương án phòng, chống, khắc phục kịp thời; báo cáo nhanh gửi trước 14h00 hàng ngày và ngay sau khi kết đợt mưa báo cáo tổng hợp thiệt hại gửi về Sở GTVT qua địa chỉ: kchtgtls@gmail.com để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (hoặc báo trực tiếp UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo).

2. Đề nghị Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp: Chỉ đạo các đồn biên phòng quản lý khu vực có các tuyến đường tuần tra biên giới (Mốc 62 - Bản Mạ - Bản Chắt - Chi Ma; Pò Mã). Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện sự cố trên các tuyến trong thời gian mưa bão (Sạt lở, ách tắc giao thông....) báo cáo nhanh gửi trước 14h00 hàng ngày và ngay sau khi kết đợt mưa báo cáo tổng hợp thiệt hại gửi về Sở GTVT qua địa chỉ: kchtgtls@gmail.com để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (hoặc báo trực tiếp UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo).

3. Các đơn vị quản lý đường cần chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cường công tác tuần đường, tổ chức trực gác phòng chống lụt bão theo quy định; kiểm soát chặt chẽ những đoạn đường hay bị ngập úng, sạt lở, các vị trí cầu, cống có nguy cơ gây tắc đường để có các phương án phòng, chống, khắc phục kịp thời; lập phương án chuẩn bị nhân lực, xe máy, phương tiện, thiết bị sẵn sàng đảm bảo giao thông khi có sự cố sạt lở đất gây tắc đường và duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu, phân luồng giao thông.

4. Các Ban quản lý dự án chỉ đạo các nhà thầu thi công triển khai phương án phòng tránh lụt, bão, đảm bảo giao thông và có biện pháp bảo vệ các công trình cầu, cống, kho tàng, bến bãi, máy móc, thiết bị thi công, ... nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất do bão gây ra; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị... tham gia ứng cứu, đảm bảo giao thông.

5. Thanh tra giao thông vận tải kịp thời tổ chức phân luồng giao thông khi có sự cố gây tắc giao thông. Đề nghị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp thực hiện phân luồng cùng khi có tình huống ách tắc giao thông xảy ra trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ.

6. Công ty cổ phần Quản lý và XDGT Lạng Sơn; Công ty TNHH xây dựng và thương mại Khánh Dương; Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trần Mai, Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 244, Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại An Sơn tổ chức nghiêm túc thực hiện và thường xuyên báo cáo kịp thời tình hình sự cố trên các tuyến đường được giao quản lý về Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão của Sở.

Mọi thông tin xin báo về Sở GTVT theo số Điện thoại thường trực: 0205 3816368; 0918901226; Fax: 0253811209 hoặc qua số điện thoại: Ông Trịnh Tuấn Đông - Phó Giám đốc Sở, Trưởng ban phòng chống lụt bão của Sở: 0912.245.789; Ông Trần Văn Vương - Trưởng Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Phó trưởng ban thường trực Ban phòng chống lụt bão: 0918.901.226 ./.

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

 

Trịnh Tuấn Đông

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn