Danh sách sở, ban, ngành

Phương án Phục vụ cho học sinh đi lại trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Thứ Năm, 05/25/2017 - 14:29

UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Độc lập  - Tự do - Hạnh  phúc

Số: 1040 /SGTVT-QLVTPTNL

Lạng Sơn, ngày 25  tháng 5 năm 2017

 

 

PHƯƠNG ÁN

Phục vụ cho học sinh đi lại trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

 

          Thực hiện thông báo kết luận số 172/TB-SGTVT ngày 10/5/2017 của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017.

          Sở Giao thông vận tải xây dựng phương án phục vụ cho học sinh đi lại trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 như sau:

          I. Mục đích, yêu cầu.

          1. Bảo đảm giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu vận chuyển học sinh đi lại thuận tiện, trật tự, an toàn trước, trong và sau kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

          2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định trong hoạt động vận tải đường bộ.

          II.  Nội dung Biện pháp thực hiện

          1. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

          2. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị vận tải, các bến xe trên địa bàn xây dựng kế hoạch bố trí phương tiện đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và người nhà học sinh có nhu cầu đi thi; xây dựng phương án giảm giá vé phục vụ cho học sinh đi thi tại các điểm thi.

          3. Chỉ đạo Thanh tra Giao thông vận tải chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi, đồng thời phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan có biện pháp phân luồng giao thông khi có ùn tắc phương tiện hoặc sự cố về hạ tầng giao thông.

          III.  Phương án cụ thể

          1. Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, đặc biệt là các tuyến nội tỉnh Lạng Sơn huy động tối đa lượng xe đã được chấp thuận trên tuyến để vận chuyển học sinh đi thi. Chỉ đạo các đơn vị vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng, xe buýt, taxi phối hợp tham gia vận chuyển phục vụ học sinh đi thi. Ngoài ra, bố trí thêm một số phương tiện khác tham gia lượng xe dự phòng trên tuyến cố định để giải tỏa khách khi cần thiết.

          a) Về tình hình phương tiện trên tuyến:

          Hàng ngày, tại các bến xe trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có tổng số phương tiện đang hoạt động trên 9 tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh và 232 tuyến vận tải khách cố định  liên tỉnh là: 237 xe/ ghế 6112 ghế và 678 giường nằm.

          (Có biểu đồ chạy xe của các bến xe kèm theo tại Phụ lục 1)

          b) Phương án đón khách:

          - Xe khách tuyến cố định: Đón khách tại các bến xe và dọc tuyến (Các phương tiện khi vẫn còn ghế trống trên xe sẽ dừng đỗ tại các điểm không cấm dừng đỗ và đảm bảo ATGT khi có khách vẫy).

          - Xe hợp đồng, xe taxi: Đón khách theo hợp đồng giữa hành khách và chủ xe. Đề nghị các Trường THPT trong tỉnh chủ động liên hệ với các đơn vị có xe đi hợp đồng để vận chuyển học sinh đi thi.

          (Có biểu danh sách xe hợp đồng, xe taxi kèm theo Phụ lục 2)

          c) Phương án tăng cường xe tuyến cố định:

          Khi có nhu cầu cần tăng cường xe, bến xe chủ động liên hệ với các đơn vị vận tải đã đăng ký xe tăng cường để giải tỏa hành khách tại bến. Trường hợp không xử lý được báo về Sở GTVT để có phương án giải quyết.

          2. Phương án giảm giá vé:

          a) Đối với các đơn vị vận tải trong tỉnh:

          - Xe tuyến cố định: Trước, trong và sau thời gian tổ chức kì thi (từ 19/6/2017 đến hết ngày 26/6/2017), các thí sinh đi thi xuất trình thẻ học sinh được miễn giảm tối thiểu 30% trên tổng giá vé niêm yết.

          Các đơn vị vận tải chủ động gửi văn bản giảm giá vé đến các bến xe để triển khai thực hiện, chỉ đạo lái, phụ xe thực hiện tốt việc giảm giá vé cho học sinh đi thi.

          - Xe hợp đồng: Theo thỏa thuận (Sở GTVT đề nghị các đơn vị vận tải giảm giá khi hợp đồng vận chuyển đối với các thí sinh đi thi).

          - Xe buýt: Công ty Cổ phần Non Nước chủ động xây dựng tăng tần suất chạy xe vào những ngày, giờ cao điểm để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trên 03 tuyến xe buýt nội tỉnh: Mai Pha - Tân Thanh, Mai Pha - Na Sầm và Bến xe Phía Bắc - Na Dương.

          b) Đối với các đơn vị vận tải tỉnh ngoài: Đề nghị các bến xe chủ động tuyên truyền, vận động các đơn vị giảm giá vé cho học sinh đi thi.

          IV. Tổ chức thực hiện                    

          1. Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện phương  án.

          2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải, các đơn vị vận tải hành khách, các bến xe trên địa bàn xây dựng phương án cụ thể để triển khai thực hiện.

          3. Giao cho Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái thường xuyên cập nhật, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở về các nội dung thực hiện  phương án này.

          Trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị thường xuyên báo cáo về Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn (Điện thoại: 0936059989; Emai: phongvantails@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo./.

 

                                                                               KT. GIÁM ĐỐC

                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                                      (Đã ký)

 

 

                                                                              Nguyễn Ngọc Huy

 

Đính kèmDung lượng
Phuong an van chuyen ky thi THPT 2017.doc.signed.pdf429.42 KB
Biểu đồ BX Tan Thanh).xls36 KB
Bieu do BX Pac Khuong (1).xls25 KB
Bieu do BX Dong Dang (1).xls25 KB
Bieu do BX Dinh Lap.xls22.5 KB
Bieu do BX Bac son (1) (1).xls42.5 KB
Bieu do Ben xe Huu Lung.xls127 KB
BD BX Phia Bac.xls43 KB

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn