Danh sách sở, ban, ngành

Đại hội Hội Cựu chiến binh Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thứ Bảy, 04/01/2017 - 02:38

Đại hội Hội Cựu chiến binh Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn 

nhiệm kỳ 2017 – 2022

 

          Ngày 31/3/2017, Hội Cựu chiến binh Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tới dự Đại hội có Đồng chí Nguyễn Thành Hoành, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối các Cơ quan tỉnh; Đồng chí Nghiêm Văn Hải, Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Sở Giao thông vận tải cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành và toàn thể các hội viên Hội cựu chiến binh Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn.

           

 

Đồng chí Nghiêm Văn Hải, Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

Sở Giao thông vận tải phát biểu khai mạc Đại hội

 

          Chủ đề Đại hội: Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới; xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

 

           

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Hội Cựu chiến binh Sở Giao thông vận tải 

nhiệm kỳ 2017 – 2022

 

          Đại hội đã thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2017-2022. Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017) của Hội Cựu chiến binh Sở Giao thông vận tải, qua đó đã nêu rõ những thành tích đạt được cũng như thuận lợi và khó khăn của Hội trong nhiệm kỳ. 

 

           

 

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Sở Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhận hoa chúc mừng tại Đại hội

 

          Hội Cựu chiến binh Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn được thành lập ngày 23/6/2003 tại Quyết định số 14/QĐTL-CCB của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay, Hội có 19 hội viên gồm 3 chi hội: Chi hội Văn phòng Sở Giao thông vận tải; Chi hội Thanh tra Sở Giao thông vận tải; Chi hội Công ty tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn.

          Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Sở Giao thông vận tải Nhiệm kỳ 2017 – 2022: gồm 05 đồng chí Đồng chí Nghiêm Văn Hải - Chủ tịch Hội; Đồng chí Lương Duy Nhiệm - Phó Chủ tịch Hội; Đồng chí vũ Văn Đông - Ủy viên; Đồng chí Lý Hồng Tư - Ủy viên, Đồng chí Dương Văn Lợi - Ủy viên.

 

           

 

Đồng chí Nguyễn Thành Hoành, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối các Cơ quan tỉnh cùng toàn thể Hội viên Hội Cựu chiến binh Sở GTVT tại Đại hội.

 

          Đại hội Hội Cựu chiến binh Sở Giao thông vận tải có ý nghĩa rất quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, định hướng cho toàn thể cán bộ, hội viên phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về công tác hội trong 5 năm qua. Trên cơ sở đó “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Hội; phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn cách mạng mới, phát huy tinh thần tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, xâu dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

Quang Hiếu – Văn phòng Sở

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn