Danh sách sở, ban, ngành

V/v thực hiện lộ trình đổi Giấy phép lái xe

Thứ Hai, 11/21/2016 - 00:43
Đính kèmDung lượng
Vv thuc hien lo trinh doi GPLX.pdf54.07 KB

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn