Danh sách sở, ban, ngành

V/v khám, kiểm tra sức khoẻ lái xe ô tô kinh doanh vận tải 2016

Thứ Tư, 11/30/2016 - 03:26

 UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự  do - Hạnh phúc

 

 

Số: 2790/SGTVT-QLVT,PT&NL

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 11 năm 2016

V/v khám, kiểm tra sức khoẻ lái xe  ô tô kinh doanh vận tải

 

 

 

                                           Kính gửi: Các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

          Thực hiện Công văn số 915/CYT-YTDP ngày 16/11/2016 về việc báo cáo kết quả khám sức khỏe lái xe ô tô kinh doanh vận tải năm 2016. Sở GTVT có yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện các nội dung sau:

          1. Tiếp tục triển khai khám sức khỏe cho người lái xe theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 6174/BGTVT-YT. 

          2. Thực thực hiện ký hợp đồng với các cơ sở Y tế đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe theo quy định, báo cáo kết quả về Sở GTVT trước ngày 31/12/2016 (có mẫu báo cáo kèm theo).

          3. Để các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn biết và lựa chọn cơ sở khám sức khỏe phù hợp với phương án kinh doanh của đơn vị, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn thông báo danh sách các cơ sở Y tế đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe trên địa bàn tỉnh kèm theo công văn này.

          Nội dung nào chưa rõ đề nghị liên lạc về Sở GTVT qua phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và Người lái, số điện thoại 0253 815 992 để cùng trao đổi.

          Đề nghị các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

                         Đã ký

 

 

Nguyễn Ngọc Huy

 

 

DANH SÁCH

Các đơn vị đủ điều kiện khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe

cho người điều khiển PTGT cơ giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Văn bản số 2790  /SGTVT-QLVT,PT&NL  ngày 30 tháng 11 năm 2016

của Sở Giao thông vận tải)

 

TT

Tên cơ sở Y tế

Địa chỉ

Điện thoại

Ghi chú

I

Thành phố Lạng Sơn

 

 

 

01

Bệnh viện đa khoa trung tâm

Đường Nhị Thanh, Phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0253870039

 

02

Trung tâm giám định Y khoa

Đường Nhị Thanh, Phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0253870915

 

03

Phòng khám đa khoa trung tâm Lạng Sơn (trực thuộc CT CP Dược phẩm và vật tư  Y tế Lạng Sơn)

Số 02, Đ. Nguyễn Du, P. Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0253876671 

0253868788

 

04

Phòng khám Đa khoa Xứ Lạng

Ngã 6, Phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

 

 

II

Các huyện trong tỉnh

 

 

 

01

Bệnh viện đa khoa huyện Cao Lộc 

Tổ 3, Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0253861481

 

02

Bệnh viện đa khoa huyện Chi Lăng 

Khu Hòa Bình, Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

0253820511

 

03

Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Sơn 

Khối Phố Nguyễn Thị Minh Khai, Thị Trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

0253837230

 

04

Bệnh viện đa khoa huyện Bình Gia 

Khu 6B- Thị Trấn Bình Gia- Huyện Bình Gia- Tỉnh Lạng Sơn

0253834270

 

05

Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Bình

Khu Cầu Lấm, Thị Trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

0253842803

 

 

Đính kèmDung lượng
915.pdf30.24 KB
Mau BC ket qua KSK cua LX, NVPV.xls20.5 KB

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn