Danh sách sở, ban, ngành

Hội nghị triên khai Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ Bảy, 09/17/2016 - 07:42

Hội nghị triên khai Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18/7/2016 của Ban Thường                                   vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn

                              đường bộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Ngày 16/9/2016, Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 06-CT/TU Ngày 18/7/2016 về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và Kết luận số 47-KL-TU ngày 25/8/2016 về tiêp tục thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 21/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

 

Toàn cảnh hội nghị triển khai Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

          Trong những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nói chung và quản lý hành lang an toàn đường nộ nói riêng đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Đường giao thông nội thị ở thành phố Lạng Sơn và các thị trấn đã được chỉnh trang, công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ đã được chấn chỉnh đi vào nề nếp.Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.

          Tại Hội nghị, Sở Giao thông vận tải đã lồng ghép đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý, bảo vệ, giải tỏa và chống lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh, Thông qua dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

 

Quang Hiếu – Văn phòng Sở

View by Date

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn