Danh sách sở, ban, ngành

GIỚI THIỆU THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO SỞ VÀ LÃNH ĐẠO PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

Thứ Sáu, 01/25/2013 - 06:32

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

I

Lãnh đạo Sở

1

Ông Nghiêm Văn Hải

Giám đốc

025.3810185

2

Ông Nguyễn Đình Đại

Phó Giám đốc

025.3813888

3

Ông Trịnh Tuấn Đông

Phó Giám đốc

025.3815869

4

Ông Nguyễn Ngọc Huy

Phó Giám đốc

025.3811688

II

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở

1

Văn phòng Sở

 

Ông Nguyễn Văn Đồng

Chánh Văn phòng

025.3811525

  Ông Lã Xuân Trường

        Phó Chánh Văn phòng

  025.3810317

2

Thanh tra GTVT (Thanh tra Sở)

 

Ông  Nguyễn Ngọc Thiều

Chánh Thanh tra

025.3810091

 

Ông Hứa Văn Hải

Phó Chánh Thanh tra

025.3810981

 

Ông Vũ Văn Nhiên

         Phó Chánh Thanh tra  
  Ông Hoàng Khánh Dư          Phó Chánh Thanh tra  

3

Phòng Kế hoạch – Tài chính

 

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn

Trưởng phòng

025.3240198

 

Bà Dương Thị Chinh

             Phó Trưởng phòng  

4

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

 

Ông Nguyễn Văn Mạnh

Trưởng phòng

025.3711222

 

  Bà Bùi Thị Phương            Phó Trưởng phòng            

5

Phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và Người lái

 

Ông Đỗ Văn Dũng

Trưởng phòng

025.3810761

 

Nguyễn Đình Minh

     Phó Trưởng phòng

025.3810761

  Bà Trần Bích Diệp             Phó Trưởng phòng     025.3815992
  Ông Đào Tuấn Anh             Phó Trưởng phòng     025.3815992

6

Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông

 

Ông Trần Văn Vương

Trưởng phòng

025.3810211

 

Ông Mai Thanh Tuyền

Phó Trưởng phòng

025.3816368

7 Phòng Pháp chế- An toàn  
  Ông Ma Văn Ái Phó Trưởng phòng (Phụ trách) 025.3810319
  Bà Trần Thị Thanh Bình             Phó Trưởng phòng   
III Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở  
1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông  
  Ông Hoàng Viết Đông                   Giám đốc Ban   025.3810318
  Ông Nguyễn Khánh Vinh              Phó  Giám đốc Ban  
  Ông Lô Đức Thắng              Phó  Giám đốc Ban  
2 Ban Quản lý bảo trì đường bộ  
  Ông Vũ Quang Tuyến      Phó Trưởng Ban phụ trách  
  Ông Hoàng Đức Thuận                 Phó Trưởng Ban  

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.810.109; Fax: (025) 3.811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn