Danh sách sở, ban, ngành
Vận tải
Thông báo về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công

   
Thông báo về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công

Thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

V/v Thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải khách Thái Nguyên - Lạng Sơn và ngược lại

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

Về việc đổi giờ xe xuất bến tại Bến xe Phía Bắc (Lạng Sơn) và bến xe Bãi Cháy (Quảng Ninh) trên tuyến vận tải khách: Lạng Sơn đi Quảng Ninh và ngược lại

V/v Thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải khách: BX Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) - BX Tân Thanh (Lạng Sơn)

V/v Thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải khách: BX La Tiến (Hưng Yên) - BX Đồng Đăng (Lạng Sơn)

V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

Thông báo Về việc đổi giờ xe xuất bến tại Bến xe Phía Bắc trên tuyến vận tải khách: Lạng Sơn đi Ninh Bình và ngược lại

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

Thông báo về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công

Thông báo Về việc đổi giờ xe xuất bến tại Bến xe Bãi Cháy trên tuyến vận tải khách: Lạng Sơn đi Quảng Ninh và ngược lại

Thông báo Về việc đổi giờ xe xuất bến tại Bến xe Bắc Sơn trên tuyến vận tải khách: Lạng Sơn đi Bắc Ninh và ngược lại

Thông báo về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

Thông báo về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công

V/v Triển khai Quyết định số 954/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT về Công bố bổ sung một số tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hoá qua lãnh thổ Việt Nam

V/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải khách: Đình Lập (Lạng Sơn) - Phổ Yên (Thái Nguyên).

V/v: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh

Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

V/v Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định có đầu tuyến tại tỉnh Lạng Sơn năm 2015.

Đăng ký địa chỉ Email của các đơn vị vận tải hành khách theo hợp đồng

Triển khai Quyết định số 30/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT về Công bố tạm thời bổ sung một số tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

V/v tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quản lý vận tải đường bộ mới ban hành

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn