Danh sách sở, ban, ngành
Vận tải
V/v thông báo lộ trình cấp Giấy phép kinh doanh vận tải theo Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ

QĐ. Ban hành Quy định tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe có mục đích kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải thông qua thiết bị GSHT

QĐ. Thu hồi phù hiệu xe vi phạm trong tháng 8

Biểu đồ chạy xe tháng 7 năm 2017

V/v chấn chỉnh các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm túc các điều kiện kinh doanh vận tải.

Vv doanh nghiệp vận tải đăng ký khai thác tuyến thành công: tuyến Lạng Sơn - Thái Nguyên (Công ty Cổ phần Thuận An Hòa Phát )

Phương án Phục vụ cho học sinh đi lại trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017

V/v thông báo triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến vận tải liên vận Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; Việt Nam - Trung Quốc và dịch vụ công trực tuyến: Cấp (đổi) giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô

V/v Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định có đầu tuyến tại tỉnh Lạng Sơn năm 2017

V/v chấn chỉnh các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm túc các điều kiện kinh doanh vận tải (tháng 3).

V/v chấn chỉnh các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm túc các điều kiện kinh doanh vận tải.

QĐ. Thu hồi phù hiệu xe vi phạm

V/v thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4: Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô

Thông báo về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công (Công ty Cổ phần Thuận An Hòa Phát)

Thông báo về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công (Hợp tác xã Dịch vụ TMVT Hành khách Nhật Minh)

V/v khám, kiểm tra sức khoẻ lái xe ô tô kinh doanh vận tải 2016

V/v Thống nhất đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHKLT bằng xe ô tô

Về việc đổi giờ xe xuất bến tại Bến xe Bắc Ninh trên tuyến vận tải khách liên tỉnh: Lạng Sơn (Bến xe Pắc Khuông) đi Bắc Ninh (Bến xe Bắc Ninh) và ngược lại

Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (Hợp tác xã dịch vụ TMVT hành khách Nhật Minh)

V/v Thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải khách liên tỉnh Vĩnh Phúc - Lạng Sơn

V/v triển khai thực hiện Hiệp định GMS-CBTA theo công văn số 6460/TCĐBVN-VT

V/v Trả lời Sở GTVT Vĩnh Phúc phối hợp công bố biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải khách: Vĩnh Phúc - Lạng Sơn và ngược lại

V/v Thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải khách cố định Bến xe Niệm Nghĩa (Hải Phòng) đi Bến xe phía Bắc (Lạng Sơn) và ngược lại

Về việc đổi giờ xe xuất bến tại Bến xe Yên Nghĩa trên tuyến vận tải khách liên tỉnh: Lạng Sơn (Bến xe Hữu Lũng) đi Hà Nội (Bến xe Yên Nghĩa) và ngược lại

Về việc đổi giờ xe xuất bến tại Bến xe phía Bắc Lạng Sơn trên tuyến vận tải khách liên tỉnh: Lạng Sơn (Bến xe phía Bắc) đi Bắc Giang (Bến xe Lục Ngạn) và ngược lại

V/v Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định có đầu tuyến tại tỉnh Lạng Sơn năm 2016

Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (Hợp tác xã vận tải Đoàn Kết)

Thông báo về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công (Hợp tác xã Dịch vụ TMVT Hành khách Nhật Minh)

V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến VTKLT bằng xe ô tô (Hải Dương - Lạng Sơn).

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn