Danh sách sở, ban, ngành
Vận tải
Thông báo về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công (Công ty Cổ phần Thuận An Hòa Phát)

Thông báo về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công (Hợp tác xã Dịch vụ TMVT Hành khách Nhật Minh)

V/v khám, kiểm tra sức khoẻ lái xe ô tô kinh doanh vận tải 2016

V/v Thống nhất đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHKLT bằng xe ô tô

Về việc đổi giờ xe xuất bến tại Bến xe Bắc Ninh trên tuyến vận tải khách liên tỉnh: Lạng Sơn (Bến xe Pắc Khuông) đi Bắc Ninh (Bến xe Bắc Ninh) và ngược lại

Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (Hợp tác xã dịch vụ TMVT hành khách Nhật Minh)

V/v Thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải khách liên tỉnh Vĩnh Phúc - Lạng Sơn

V/v triển khai thực hiện Hiệp định GMS-CBTA theo công văn số 6460/TCĐBVN-VT

V/v Trả lời Sở GTVT Vĩnh Phúc phối hợp công bố biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải khách: Vĩnh Phúc - Lạng Sơn và ngược lại

V/v Thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải khách cố định Bến xe Niệm Nghĩa (Hải Phòng) đi Bến xe phía Bắc (Lạng Sơn) và ngược lại

Về việc đổi giờ xe xuất bến tại Bến xe Yên Nghĩa trên tuyến vận tải khách liên tỉnh: Lạng Sơn (Bến xe Hữu Lũng) đi Hà Nội (Bến xe Yên Nghĩa) và ngược lại

Về việc đổi giờ xe xuất bến tại Bến xe phía Bắc Lạng Sơn trên tuyến vận tải khách liên tỉnh: Lạng Sơn (Bến xe phía Bắc) đi Bắc Giang (Bến xe Lục Ngạn) và ngược lại

Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (Hợp tác xã vận tải Đoàn Kết)

Thông báo về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công (Hợp tác xã Dịch vụ TMVT Hành khách Nhật Minh)

V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến VTKLT bằng xe ô tô (Hải Dương - Lạng Sơn).

V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến VTKLT bằng xe ô tô (Mã số tuyến: 1299.1711.A).

Thông báo về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công (Bến đi: Bến xe Phía Bắc (Lạng Sơn); Bến đến: Bến xe Lục Ngạn (Bắc Giang))

Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Thông báo về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công (Bến đi: Bến xe Bắc Sơn (Lạng Sơn); Bến đến: Bến xe Bắc Ninh (Bắc Ninh))

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (Công ty cổ phần Thuận An Hòa Phát.)

Thông báo về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công (Hợp tác xã vận tải Đoàn Kết: BX Bắc Sơn - BX Bắc Ninh)

Thông báo về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công (Hợp tác xã Dịch vụ TMVTHK Nhật Minh: Lạng Sơn - Bắc Ninh)

Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (Công ty TNHH MTV A Khôn)

Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (Hợp tác xã Dịch vụ TMVTHK Nhật Minh)

Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (Hợp tác xã Vận tải Đoàn Kết)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (Hợp tác xã Vận tải Trung Thành)

Thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (HTX Vận tải Trung Thành)

Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (Hợp tác xã Vận tải Hoàng Đồng)

Thông báo Về việc đổi giờ xe xuất bến tại Bến xe Bắc Sơn trên tuyến vận tải khách nội tỉnh (Hợp tác xã Vận tải Trung Thành: Bến xe phía Bắc đi Bến xe Bắc Sơn và ngược lại)

V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô: BX Gia Nghĩa (Đắk Nông) - BX Phía Bắc (Lạng Sơn) và ngược lại

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.810.109; Fax: (025) 3.811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn