Danh sách sở, ban, ngành
Lĩnh vực Đường bộ (74 Thủ tục)
Quyết định Công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn

Quyết định công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn

01. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

02. Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép

03. Đăng ký khai thác tuyến, tăng (giảm) tần suất chạy xe vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh

04. Cấp phù hiệu xe nội bộ

05. Cấp lại phù hiệu xe nội bộ

06. Cấp phù hiệu xe trung chuyển

07. Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển

08. Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

09. Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

10. Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

11. Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch.

12. Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

13. Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

14. Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

15. Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác.

16. Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện

17. Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện

18. Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

19. Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc các đối tượng còn lại đóng trên địa bàn địa phương.

20. Gia hạn đối với phương tiện phi thương mại Campuchia lưu trú tại Việt Nam

21. Cấp Giấy phép vận tải cho xe công vụ

22. Cấp Giấy phép vận tải loại A, B và C lần đầu trong năm

23. Cấp Giấy phép vận tải loại B, C, F, G từ lần thứ hai trở đi trong năm

24. Cấp lại Giấy phép vận tải loại A, B, C, F, G

25. Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc

26. Chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc

27. Chấp thuận bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ

28. Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn