Danh sách sở, ban, ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
QĐ. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức đối với Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải

V/v tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy dịp cuối năm 2016

QĐ. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 đối với Thanh tra Giao thông vận tải trực thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn

QĐ. Bãi bỏ các Quyết định ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính trước khi được công bố chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giao thông vận tải

QĐ. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự tuyển dụng viên chức năm 2016 đối với Thanh tra Giao thông vận tải Lạng Sơn

QĐ. Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

QĐ. Ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn

QĐ. Kiện toàn tổ công tác tham mưu giúp việc thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước

KH. Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016

V/v triển khai ứng phó phòng chống mưa lũ do ảnh hưởng của mưa kéo dài năm 2016.

V/v triển khai ứng phó phòng chống mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 2 năm 2016.

V/v triển khai ứng phó phòng chống mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 1 năm 2016

QĐ. Công bố tải trọng và khổ giới hạn của đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định V/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện áp dụng Hệ thống Quản lý chuất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn

QĐ. Về việc Kiện toàn Ban Biên tập Website Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn.

Quyết định Về việc Kiện toàn Tổ chuyên trách Website Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn.

Phương án Phục vụ cho học sinh đi lại trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016.

Kế hoạch Đảm bảo ATGT thông suốt phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Kế hoạch Phòng, chống tác hại thuốc lá trong ngành giao thông vận tải

Kế hoạch Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2016

   
Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2015

Kế hoạch Triển khai thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức - lao động ngành GTVT đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Báo cáo nhanh Tình hình ảnh hưởng của mưa lũ gây ra Đối với giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Tính đến 17h ngày 29/7/2015)

Phương án, Kế hoạch Phòng chống cơn bão số 1 năm 2015

Phương án phân luồng đảm bảo giao thông cơn bão số 1 năm 2015

V/v ban hành Quy định chi trả nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm; thù lao cho người thực hiện các công việc liên quan đến Website Sở Giao thông vận tải.

Về việc Kiện toàn Tổ chuyên trách Website Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn.

V/v góp ý kế hoạch phòng chống tác hại lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn

Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện áp dụng Hệ thống Quản lý chuất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn

Quyết định Kiện toàn Tổ Chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.810.109; Fax: (025) 3.811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn