Danh sách sở, ban, ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
QĐ. Về việc Kiện toàn Ban Biên tập Website Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn

QĐ. Kiện toàn tổ công tác tham mưu giúp việc thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước

V/v triển khai công tác phòng, chống khắc phục thiệt hại của cơn bão số 11 gây ra

V/v triển khai ứng phó mưa lũ, do áp thấp nhiệt đới tại các tỉnh miền Bắc

QĐ. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển dụng viên chức Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn năm 2017

QĐ. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ tuyển dụng viên chức Thanh tra Sở giao thông vận tải Lạng Sơn năm 2017

V/v triển khai ứng phó mưa lũ, thiên tai do cơn bão số 10 gây ra

V/v triển khai ứng phó mưa lũ, thiên tai do cơn bão số 6 gây ra.

KH. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017

KH. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động vì môi trường" và Ngày môi trường thế giới 05/6/2017

QĐ. Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn

QĐ. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức đối với Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải

V/v tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy dịp cuối năm 2016

QĐ. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 đối với Thanh tra Giao thông vận tải trực thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn

QĐ. Bãi bỏ các Quyết định ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính trước khi được công bố chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giao thông vận tải

QĐ. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự tuyển dụng viên chức năm 2016 đối với Thanh tra Giao thông vận tải Lạng Sơn

QĐ. Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

QĐ. Ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn

QĐ. Kiện toàn tổ công tác tham mưu giúp việc thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước

KH. Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016

V/v triển khai ứng phó phòng chống mưa lũ do ảnh hưởng của mưa kéo dài năm 2016.

V/v triển khai ứng phó phòng chống mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 2 năm 2016.

V/v triển khai ứng phó phòng chống mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 1 năm 2016

QĐ. Công bố tải trọng và khổ giới hạn của đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định V/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện áp dụng Hệ thống Quản lý chuất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn

QĐ. Về việc Kiện toàn Ban Biên tập Website Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn.

Quyết định Về việc Kiện toàn Tổ chuyên trách Website Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn.

Phương án Phục vụ cho học sinh đi lại trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016.

Kế hoạch Đảm bảo ATGT thông suốt phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Kế hoạch Phòng, chống tác hại thuốc lá trong ngành giao thông vận tải

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn