Danh sách sở, ban, ngành
Thông báo của Sở Giao thông vận tải
V/v tuyên truyền thông tin trợ giúp DNVVN theo luật Hỗ trợ DNNVV

Sở Giao thông vận tải nhận được văn bản số 391/SKHĐT-DNKTTT ngày 11/4/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tuyên truyền thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) theo Luật Hỗ trợ DNNVV. 
Danh sách Đăng ký Dự tuyển viên chức năm 2018 đối với Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lạng Sơn

TB. Tuyển viên chức Ban Quản lý bảo trì đường bộ, năm 2018

TB. Về việc Tổ chức trực đảm bảo giao thông cơn bão số 11 năm 2017

Về việc Tổ chức trực đảm bảo giao thông cơn bão số 10 năm 2017

Danh sách Đăng ký Dự tuyển viên chức năm 2017 đối với Ban Quản lý bảo tri đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải

Danh sách Đăng ký Dự tuyển viên chức năm 2017 đối với Thanh tra Giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải

Thông báo Tuyển viên chức Ban Quản lý bảo trì đường bộ, năm 2017

TB. Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Thông báo Tuyển dụng viên chức Sở giao thông vận tải Lạng Sơn năm 2017

KH. Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017

V/v thực hiện lộ trình đổi Giấy phép lái xe

Về việc tháo dỡ cầu cũ để thi công xây dựng công trình Cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn

Tuyển viên chức Ban Quản lý bảo trì đường bộ, năm 2016

Về việc Tổ chức trực đảm bảo giao thông cơn bão số 7 năm 2016

Thông báo Tuyển dụng viên chức Thanh tra Sở giao thông vận tải Lạng Sơn năm 2016

Thông báo Về việc Tổ chức trực đảm bảo giao thông cơn bão số 3 năm 2016

Về việc Tổ chức trực đảm bảo giao thông cơn bão số 2 năm 2016

Về việc Tổ chức trực đảm bảo giao thông cơn bão số 1 năm 2016

Thông báo về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công

Chuyển đổi Giấy phép lái xe làm bằng bìa giấy sang vật liệu PET

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hoả tuyến

V/v ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản điện tử

V/v tiếp tục triển khai Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014

Thông báo số điện thoại đường dây nóng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Chuyển đổi Giấy phép lái xe làm bằng bìa giấy sang vật liệu PET

Công khai bản dự thảo Đánh giá hệ thống môi trường và xã hội do Ngân hàng thế giới chuẩn bị thuộc Chương trình quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

Thông báo Kết quả chấm điểm thi tuyển viên chức năm 2015

Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký

Danh sách đăng ký dự tuyển công chức năm 2015

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn