Danh sách sở, ban, ngành
Thông báo của Sở Giao thông vận tải
Danh sách Đăng ký Dự tuyển viên chức năm 2017 đối với Ban Quản lý bảo tri đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải

Danh sách Đăng ký Dự tuyển viên chức năm 2017 đối với Thanh tra Giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải

Thông báo Tuyển viên chức Ban Quản lý bảo trì đường bộ, năm 2017

Thông báo Tuyển dụng viên chức Sở giao thông vận tải Lạng Sơn năm 2017

V/v thực hiện lộ trình đổi Giấy phép lái xe

Về việc tháo dỡ cầu cũ để thi công xây dựng công trình Cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn

Tuyển viên chức Ban Quản lý bảo trì đường bộ, năm 2016

Về việc Tổ chức trực đảm bảo giao thông cơn bão số 7 năm 2016

Thông báo Tuyển dụng viên chức Thanh tra Sở giao thông vận tải Lạng Sơn năm 2016

Thông báo Về việc Tổ chức trực đảm bảo giao thông cơn bão số 3 năm 2016

Về việc Tổ chức trực đảm bảo giao thông cơn bão số 2 năm 2016

Về việc Tổ chức trực đảm bảo giao thông cơn bão số 1 năm 2016

Thông báo về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công

Chuyển đổi Giấy phép lái xe làm bằng bìa giấy sang vật liệu PET

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hoả tuyến

V/v ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản điện tử

V/v tiếp tục triển khai Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014

Thông báo số điện thoại đường dây nóng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Chuyển đổi Giấy phép lái xe làm bằng bìa giấy sang vật liệu PET

Công khai bản dự thảo Đánh giá hệ thống môi trường và xã hội do Ngân hàng thế giới chuẩn bị thuộc Chương trình quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

Thông báo Kết quả chấm điểm thi tuyển viên chức năm 2015

Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký

Danh sách đăng ký dự tuyển công chức năm 2015

Về việc Tổ chức trực đảm bảo giao thông cơn bão số 4 năm 2015

Thời gian, địa điểm, nội dung Thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2015

Về việc tuyển dụng công chức năm 2015

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức năm 2015

Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức năm 2015

Về việc Tổ chức trực đảm bảo giao thông do ảnh hưởng của mưa to kéo dài Từ 31/7 đến ngày 03/8/2015

Thông báo Phân công Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường Về việc chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn