Danh sách sở, ban, ngành

Giới thiệu thông tin về Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn

    

 

 

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A đường Hùng Vương, phường Chi Lăng,

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 025.3810109;     FAX: 025.3811209

Email:  sgtvtls@langson.gov.vn

 

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn