Danh sách sở, ban, ngành

Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

    

I/ Điều kiện:
1. Sở GTVT Lạng Sơn tổ chức cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho các đối tượng là tổ chức có trụ sở hoặc cá nhân có hộ khẩu tại tỉnh Lạng Sơn trừ các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT. Không áp dụng đối với xe máy chuyên dùng của Bộ Quốc Phòng và Bộ Công an sử dụng vào mục đích quốc phòng và an ninh.
2. Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền đến làm thủ tục cấp đăng ký, biển số phải mang theo Giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) hoặc Chứng minh thư nhân dân và Sổ hộ khẩu (nếu là cá nhân).

 

II/ Thủ tục hồ sơ:
1. Hồ sơ đăng ký lần đầu:
- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy máy chuyên dùng (phụ lục 01).
- Tờ khai hải quan đối với xe máy chuyên dùng nhập khẩu hoặc Phiếu chứng nhận xuất xưởng đối với xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp trong nước.
- Hoá đơn tài chính.
2. Cấp đăng ký, biển số đối với xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hoặc hồ sơ gốc không đủ:
- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy máy chuyên dùng (phụ lục 01).
- Bản cam kết của chủ sở hữu xe máy chuyên dùng. (phụ lục 02, văn bản hướng dẫn số 285 ngày 25/02/2002 của Cục Đường bộ Việt Nam).
- Bản phôtô chứng chỉ kiểm định an toàn kỹ thuật xe, máy thi công.
* Đối với xe máy chuyên dùng không có chứng từ gốc, khi đã nhận đủ hồ sơ và sau 07 ngày được thông báo công khai trên phương tiên thông tin đại chúng, nếu không có tranh chấp, cơ quan có thẩm quyền sẽ làm thủ tục cấp đăng ký, biển số. Đối với xe máy chuyên dùng này, trong thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký, chủ sở hữu không được sang tên đổi chủ, nhượng bán, cầm cố, thế chấp (theo Quyết định 4381 ngày 19/12/2001).
3. Hồ sơ đăng ký, biển số đối với xe máy chuyển quyền sở hữu:
* Trường hợp chuyển quyền sở hữu trong cùng một tỉnh:
- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy máy chuyên dùng (phụ lục 01).
- Hoá đơn tài chính hoặc hợp đồng mua bán, hoặc giấy chuyển nhượng theo quy định của pháp luật (phụ lục 05).
- Bản cam kết của chủ sở hữu xe máy chuyên dùng (phụ lục 02).
* Trường hợp chuyển quyền sở hữu khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy máy chuyên dùng (phụ lục 01).
- Hoá đơn tài chính, hoặc hợp đồng mua bán, hoặc giấy chuyển nhượng theo quy định của pháp luật (phụ lục 05)
- Hồ sơ cấp đăng ký, biển số lần đầu theo quy định tại khoản 2.1.1 của QĐ 4381.
- Phiếu sang tên, di chuyển theo mẫu quy định (phụ lục 04).
- Bản cam kết của chủ sở hữu xe máy chuyên dùng (phụ lục 02).
4. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số :
- Tờ khai cấp lại Giấy chứng nhận bị mất do chủ sở hữu lập (phụ lục 01).
- Đơn trình bày, cam kết mất giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng (phụ lục 03).
5. Cấp giấy đăng ký, biển số tạm thời:
- Tờ khai cấp đăng ký, biển số tạm thời (phụ lục 01).
- Tờ khai Hải quan hoặc hóa đơn tài chính hoặc Phiếu xuất xưởng.
- Thời hạn của Giấy chứng nhận tạm thời là 30 ngày kể từ ngày cấp.
  Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền đến làm thủ tục cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cần phải mang theo giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) ho ặc chứng minh thư nhân dân hoặc sổ hộ khẩu (nếu là cá nhân).

 


III/ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả
không quá 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (không kể ngày nghỉ, lễ, tết).

 


IV/ Phí và lệ phí:

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký kèm biển số (cấp mới, cấp lại hoặc đổi loại khác): 150.000đ/lần/ptiện.
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký không kèm theo biển số(gồm cả việc đổi tên chủ sở hữu tài sản: 30.000đ/lần/ptiện.
Đục lại số khung, số máy phương tiện: 50.000đ/lần/ptiện.
Cấp giấy đăng ký kốm theo biển số tạm thời: 50.000đ/lần/ptiện.

 


V/ Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Quản lý Phương tiện và người lái

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn
Đường Hùng Vương–P.Chi Lăng–TP Lạng Sơn-Lạng Sơn.

 

Đính kèmDung lượng
Mau_PL_01.doc22 KB
Mau_PL_02.doc22 KB
Mau_PL_03.doc22 KB
Mau_PL_04.doc36 KB
Mau_PL_05.doc26 KB

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn