Danh sách sở, ban, ngành
Ý kiến đóng góp gửi Sở Giao thông vận tải
Tiêu đề
Tên của bạn
E-mail
Số điện thoại
Địa chỉ
Nội dung

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn