Dự báo thời tiết
Lạng Sơn25
Hà nội 29
Đà Nẵng24
Hồ Chí Minh31
Danh sách sở, ban, ngành

Thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời Họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án xây dựng chùa Phật Quang Sơn tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng và dự án Thiên Sơn Phật Chỉ tại khu du lịch Mẫu Sơn xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình (201/GM-UBND ngày 25/7/2014).
 • Chương trình Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Hội đồng dân tộc, Quốc hội khoá XIII, giám sát chính sách đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểusố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (20/CTr-UBND ngày 25/7/2014).
 • Giấy mời họp 8h ngày 28/7/2014 về tình hình quản lý hàng hoá nhập khẩu qua Khu vực Co Sa, xã Túc Mịch, huyện Lộc Bình (200/GM-UBND ngày 25/7/2014).
 • Giấy mời Kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới tại xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia (199/GM-UBND ngày 25/7/2014).
 • Giấy mời làm việc với các lực lượng chức năng tại Ga liên vận Quốc tế Đồng Đăng (198/GM-UBND ngày 25/7/2014).
 • Giấy mời Dự Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành (197/GM-UBND ngày 23/7/2014).
 • Thông báo Về việc hoãn tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm về công tác xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 (170/TB-UBND ngày 23/7/2014).
 • Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến về việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn của Bộ Nông nghiệp và PTNT (196/GM-UBND ngày 22/7/2014).
 • Xem tiếp

  SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.810.109; Fax: (025) 3.811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn