Dự báo thời tiết
Lạng Sơn25
Hà nội 26
Đà Nẵng27
Hồ Chí Minh27
Danh sách sở, ban, ngành

 

Thực hiện kế hoạch số 113-KH/ĐUK, ngày 23/3/2015 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), ngày 03/4/2015 Đảng bộ Sở GTVT tiến hành tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời Kiểm tra tình hình thực hiện công trình Cầu Thác Mạ, thành phố Lạng Sơn (93/GM-UBND ngày 17/4/2015).
 • Giấy mời Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện hồ sơ hoàn công Khu đô thị Phú Lộc IV thành phố Lạng Sơn (92/GM-UBND ngày 16/4/2015).
 • Giấy mời Họp xem xét tình hình triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các ngân hàng thương mại và của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quý I/2015 (91/GM-UBND ngày 16/4/2015).
 • Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS và sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2015 (90/GM-UBND ngày 14/4/2015).
 • Giấy mời Kiểm tra tình hình thực hiện các công trình trong khu vực xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc và thăm, làm việc với Đồn Biên phòng Bảo Lâm (89/GM-UBND ngày 13/4/2015).
 • Giấy mời Họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh (88 /GM-UBND ngày 13/4/2015).
 • Giấy mời Làm việc với Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (87/GM-UBND ngày 13/4/2015).
 • Chương trình đón tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Bộ Trưởng Bộ Công Thương (Ngày 11/4/2015) (11/CTr-UBND ngày 10/4/2015).
 • Giấy mời tiếp và làm việc với Tổng Công ty đường sắt Việt Nam (86/GM-UBND ngày 09/4/2015).
 • Giấy mời họp về Dự án hỗ chứa nước Bản Lải thuộc huyện Đình Lập và Lộc Bình (85/GM-UBND ngày 07/4/2015).
 • Xem tiếp

  SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.810.109; Fax: (025) 3.811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn