Danh sách sở, ban, ngành

          Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ngày 08/4/2014 Sở GTVT đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở, công chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC và các thành viên Tổ kiểm soát thủ tục hành chính của Sở.

Dự báo thời tiết
Lạng Sơn29
Hà nội 26
Đà Nẵng28
Hồ Chí Minh30
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.810.109; Fax: (025) 3.811.209 ; Email: giaothong@langson.gov.vn