Dự báo thời tiết
Lạng Sơn24
Hà nội 26
Đà Nẵng24
Hồ Chí Minh25
Danh sách sở, ban, ngành

Hưởng ứng phong trào phát động thi đua số 25/HĐTĐKT-PĐ ngày 26/4/2015 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn về việc phát động thi đua thực hiện phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dụng nông thôn mới” năm 2015.

Ngày 06/7/2015, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm (2010-2015) công tác xây dựng, quản lý giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới và phương hướng nhiệm vụ năm 2016-2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan.

 

Thực hiện Thông báo số 161/TB-UBND ngày 29/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn, ngày 30/6/2015 tại Sở GTVT, đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Ông Nghiêm Văn Hải giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn và Ông Nguyễn Ngọc Huy giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn kể từ ngày 01/07/2015.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.810.109; Fax: (025) 3.811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn

 

Listing all pages