Dự báo thời tiết
Lạng Sơn16
Hà nội 23
Đà Nẵng27
Hồ Chí Minh29
Danh sách sở, ban, ngành

 

          Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 ngày 19/8/2011 của Công đoàn ngành GTVT Lạng Sơn - Cao Bằng - Bắc Kạn - Thái Nguyên - Tuyên Quang- Hà Giang về tổ chức gặp mặt giao lưu hằng năm, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, CNVC - LĐ được giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác, khích lệ tinh thần cán bộ, CNVC lao động thêm yêu ngành, yêu nghề, gắn chặt tình đoàn kết làm việc đạt hiệu quả cao hơn,

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.810.109; Fax: (025) 3.811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn