Dự báo thời tiết
Lạng Sơn19
Hà nội 24
Đà Nẵng26
Hồ Chí Minh30
Danh sách sở, ban, ngành

 

          Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 ngày 19/8/2011 của Công đoàn ngành GTVT Lạng Sơn - Cao Bằng - Bắc Kạn - Thái Nguyên - Tuyên Quang- Hà Giang về tổ chức gặp mặt giao lưu hằng năm, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, CNVC - LĐ được giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác, khích lệ tinh thần cán bộ, CNVC lao động thêm yêu ngành, yêu nghề, gắn chặt tình đoàn kết làm việc đạt hiệu quả cao hơn,

Thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời Dự Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại (305/GM-UBND ngày 24/11/2014).
 • Giấy mời Thẩm định xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2014 (304 /GM-UBND ngày 24/11/2014).
 • Giấy mời làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (302/GM-UBND ngày 21/11/2014).
 • Thông báo Thay đổi thời gian họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2014 (kỳ 2) (Ngày 26 tháng 11 năm 2014) (276/TB-UBND ngày 20/11/2014).
 • Giấy mời Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2014 (kỳ 2) (ngày 25 tháng 11 năm 2014) (301/GM-UBND ngày 19/11/2014).
 • Giấy mời Họp thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng liên huyện (300/GM-HĐTĐ ngày 16/11/2014).
 • Giấy mời Họp xem xét việc tổ chức Hội chợ, triển lãm Nông nghiệp- Thương mại và liên hoan văn hoá các tỉnh khu vực vùng Đông Bắc năm 2015 tại Lạng Sơn (299 /GM-VP ngày 11/11/2014 ).
 • Giấy mời Họp Ban chỉ đạo Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với Người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015 (298/GM-UBND ngày 11/11/2014).
 • Giấy mời Họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ II (297/GM-UBND ngày 10/11/2014).
 • Giấy mời họp Hội đồng Quản lý quỹ bảo lãnh tín dụng (296/GM-UBND ngày 10/11/2014).
 • Xem tiếp

  SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.810.109; Fax: (025) 3.811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn