Dự báo thời tiết
Lạng Sơn28
Hà nội 30
Đà Nẵng29
Hồ Chí Minh28
Danh sách sở, ban, ngành

 

Thực hiện kế hoạch số 113-KH/ĐUK, ngày 23/3/2015 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), ngày 03/4/2015 Đảng bộ Sở GTVT tiến hành tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời Họp thống nhất số liệu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 (128/GM-UBND ngày 28/5/2015).
 • Giấy mời họp xem xét tiến độ triển khai Dự án công viên bờ sông Kỳ Cùng (gđ 2) (127/GM-UBND ngày 27/5/2015).
 • Thông báo Thay đổi thời gian họp của Giấy mời số 126/GM-UBND ngày 25/5/2015 (125/TB-UBND ngày 26/5/2015).
 • Giấy mời họp xem xét nội dung liên quan đến dự án mở rộng Trung tâm Thương mại Sài Gòn - Tân Thanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long (126/GM-UBND ngày 25/5/2015).
 • Giấy mời họp xem xét chuyển giao chợ biên giới Na Hình cho doanh nghiệp quản lý, kinh doanh khai thác và đầu tư xây dựng (125/GM-UBND ngày 25/5/2015).
 • Giấy mời Họp nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng khu vực cửa khẩu Chi Ma (124/GM-UBND ngày 22/5/2015).
 • Giấy mời Họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2015 (ngày 26 tháng 5 năm 2015) (122/GM-UBND ngày 20/5/2015).
 • Giấy mời họp xem xét tiến độ triển khai Dự án công viên bờ sông Kỳ Cùng (GĐ 2) (121/GM-UBND ngày 19/5/2015).
 • Giấy mời dự Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vài thiều tại Lạng Sơn năm 2015 (119/GM-UBND ngày 09/5/2015).
 • Giấy mời Kiểm tra tiến độ thi công xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh (118/GM-UBND ngày 09/5/2015).
 • Xem tiếp

  SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.810.109; Fax: (025) 3.811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn