Danh sách sở, ban, ngành

 

          Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tuổi trẻ, hăng hái xây dựng đất nước, nâng cao nhận thức vệ sinh cộng đồng và bảo vệ môi trường, biết quan tâm đến môi trường thiên nhiên và hiểu được ý nghĩa sâu sắc, giá trị thiết thực của môi trường sống. 

 

Ngày 24/11/2015, tại khách sạn Mường Thanh, thành phố Lạng Sơn, Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn (Việt Nam) đã có buổi hội đàm với Ty Giao thông Quảng Tây Trung Quốc

 

  Để nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy khi tham gia giao thông và trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhằm phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ, đặc biệt tuyên truyền pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông năm 2015 chủ đề “Trẻ em phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy”, “Nhớ lời cô dặn: Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện”  

Thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Về việc điều chỉnh thời gian họp về tình hình thực hiện Dự án chỉnh trang phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư tại khối 2 phường Vính Trại (254/TB-UBND, ngày 28/7/2016).
 • Giấy mời Hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Lạng Sơn và triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP (169/GM-UBND ngày 21/7/2016).
 • Thông báo Về việc hoãn nội dung kiểm tra chức trách, nhiệm vụ người đứng đầu Sở Xây dựng (ngày 25/7/2016) (244/TB-UBND, ngày 21/7/2016).
 • Giấy mời Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (168/GM-UBND ngày 21/7/2016).
 • Giấy mời làm việc với Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai năm 2016 (167/GM-UBND ngày 21/7/2016).
 • Giấy mời Họp xem xét Dự án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (166/GM-UBND ngày 20/7/2016).
 • Thông báo Về việc hoãn nội dung kiểm tra chức trách, nhiệm vụ người đứng đầu Sở Kế hoạch và Đầu tư (ngày 22/7/2016) (241/TB-UBND, ngày 20/7/2016).
 • Về việc hoãn kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thi hành nhiệm vụ (239/TB-UBND, ngày 19/7/2016).
 • Xem tiếp

  SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.810.109; Fax: (025) 3.811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn