Dự báo thời tiết
Lạng Sơn28
Hà nội 29
Đà Nẵng25
Hồ Chí Minh29
Danh sách sở, ban, ngành

Công điện về việc ứng phó mưa lũ

Thực hiện Công điện số 66/CĐ-BGTVT ngày 19/8/2014 của Bộ Giao thông vận tải. Để chủ động đối phó với các tình huống mưa, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị trong ngành tập trung thực hiện ngay các công việc sau đây:
Phương án, kế hoạch phòng chống cơn bão số 2 năm 2014

Phương án phân luồng đảm bảo giao thông cơn bão số 2 năm 2014

Công điện Sở GTVT Lạng Sơn về phòng tránh, chống, khắc phục thiệt hại của cơn bão số 2 năm 2014

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.810.109; Fax: (025) 3.811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn