Skip to main content

Giao ban trực tuyến công tác y tế quý I

Ngày 16/4, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội trực tuyến giao ban công tác y tế quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2020 với điểm cầu các đơn vị trực thuộc và trung tâm Y tế các huyện.