Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết

Lấy ý kiến thăm dò đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14, năm 2017

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 Nghị định Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; công văn số 3332/BGDĐT- TĐKT ngày 07/7/2016 V/v triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân,Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết quả thẩm định Hồ sơ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

I. Số lượng nhà giáo các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến thăm dò dư luận đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2017: 10 (Mười).

1. Ông Lê Văn Đoàn, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Cao Lộc;

          2. Bà Phan Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Chu văn An;

3. Bà Nguyễn Thị Lương Hằng, Hiệu trưởng trường THPT Cao Lộc; 

4. Lê Thúy Hòa, Tổ trưởng tổ Toán - Tin - Thể dục trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn;

5. Ông Ninh Văn Hưng, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn;

          6. Bà Vi Thị Mai Hương, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT chuyên Chu Văn An;  

7. Bà Lê Thị Mạnh Khương, Phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Chu Văn An; 

8. Ông Ngô Sơn, Giáo viên trường THPT chuyên Chu Văn An; 

9. Ông Vi Văn Thái, Tổ trưởng tổ Anh - Địa trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn;

10. Bà Vương Xuân Thuận, Phó Hiệu trưởng trường THPT Việt Bắc, biệt phái công tác tại Sở GDĐT.

 (Danh sách trích ngang và tóm tắt thành tích cá nhân được gửi cùng công văn này qua thư điện tử)

II. Phạm vi, đối tượng và quy trình, thời gian gửi kết quả thăm dò dư luận

1. Phạm vi, đối tượng được xin ý kiến: Cán bộ giáo viên, nhân viên các đơn vị trực thuộc.

          2. Quy trình thăm dò dư luận

          Thủ trưởng đơn vị niêm yết công khai danh sách trích ngang và tóm tắt thành tích cá nhân xin ý kiến thăm dò (danh sách được đóng dấu treo của đơn vị) đồng thời đăng tải trên mạng thông tin điện tử của đơn vị trong thời gian ít nhất 10 ngày làm việc để thăm dò dư luận trong toàn đơn vị.

3. Thời gian báo cáo kết quả thăm dò dư luận

Sở đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện; nộp báo cáo kết quả thăm dò dư luận về Văn phòng Sở GDĐT (thi đua)  trước 10 giờ ngày 10/01/2017.

Đề nghị các đơn vị gửi trước qua hộp thư điện tử của Văn phòng báo cáo ghi rõ các ý kiến góp ý (nếu có).

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị liên lạc qua điện thoại: 3812203 - 811595  hoặc 0912192686.

 

Tải đầy đủ các file theo đường link dưới đây

AttachmentSize
CV số 2788, ngày 21122016, HD Thăm dò dư luận xét tặng NGUT năm 2017.doc38.5 KB
Chuyên Chu Văn An- 04 đ.c- Hạnh, Khương, Hương, Sơn, Tóm tắt thành tích.doc101.5 KB
Chuyên Chu Văn An- đ.c Hạnh, Khương, Hương, Sơn, Tóm tắt thành tích.doc101.5 KB
c LÊ ĐOÀN- TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ.doc47.5 KB
c Thuận- Tóm tắt TT de nghi xet tang DH Nha giao Uu tu 2017.doc45 KB
c Vi Thái, đc Hòa- Tóm tắt TT, de nghi xet tang DH Nha giao Uu tu 2017.doc58.5 KB
TÓM TẮT THÀNH TÍCH đc Lương HẰNG -Xét DH NGƯT 2017.doc56.5 KB
Trích- ND27.doc46.5 KB

Warning: Table 'gddt.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:65:\"/home/langson/public_html/langson/gddt/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:879;}', 3, '', 'http://www.langson.gov.vn/gddt/node/3619?orgid=150&block=', '', '54.224.91.58', 1526844523) in /home/langson/public_html/langson/gddt/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'gddt.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:109:\"Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options)\";s:5:\"%file\";s:88:\"/home/langson/public_html/langson/gddt/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc\";s:5:\"%line\";i:745;}', 3, '', 'http://www.langson.gov.vn/gddt/node/3619?orgid=150&block=', '', '54.224.91.58', 1526844523) in /home/langson/public_html/langson/gddt/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'gddt.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:86:\"/home/langson/public_html/langson/gddt/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:589;}', 3, '', 'http://www.langson.gov.vn/gddt/node/3619?orgid=150&block=', '', '54.224.91.58', 1526844523) in /home/langson/public_html/langson/gddt/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'gddt.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:86:\"/home/langson/public_html/langson/gddt/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:589;}', 3, '', 'http://www.langson.gov.vn/gddt/node/3619?orgid=150&block=', '', '54.224.91.58', 1526844523) in /home/langson/public_html/langson/gddt/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'gddt.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:154:\"Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:103:\"/home/langson/public_html/langson/gddt/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc\";s:5:\"%line\";i:149;}', 3, '', 'http://www.langson.gov.vn/gddt/node/3619?orgid=150&block=', '', '54.224.91.58', 1526844523) in /home/langson/public_html/langson/gddt/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'gddt.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:65:\"/home/langson/public_html/langson/gddt/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:879;}', 3, '', 'http://www.langson.gov.vn/gddt/node/3619?orgid=150&block=', '', '54.224.91.58', 1526844523) in /home/langson/public_html/langson/gddt/includes/database.mysqli.inc on line 134
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn