Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2016

          Thực hiện Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch số 1766/KH-SGDĐT ngày 16/8/2016 về việc tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2016 với tổng số chỉ tiêu cần tuyển là 51 người.

          Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp xét tuyển đặc cách giáo viên THPT với 51 thí sinh đăng ký tham dự vào ngày 06/10/2016 và tổ chức kỳ thi tuyển viên chức với 341 thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 14/10/2016 đến ngày 17/10/2016 tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn.  

         Kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2016 được tổ chức  nghiêm túc, công bằng, công khai, minh bạch theo quy định hiện hành. Kỳ thi được tổ chức với nhiều điểm mới so với những năm trước đây, cụ thể:

          Thứ nhất, thí sinh đăng ký dự tuyển từng vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và có quyền làm đơn xin rút hồ sơ để đăng ký dự tuyển vào đơn vị sự nghiệp khác khi chưa hết thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển nếu đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng.

          Thứ hai, kết quả điểm thi của thí sinh đối với phần thi thực hành giảng dạy, phỏng vấn tiếng dân tộc Tày, Nùng được công bố ngay sau khi kết thúc phần thi thực hành, phỏng vấn của từng thí sinh và ký xác nhận điểm trong biểu tổng hợp điểm thi ngay tại phòng thi.

         Tổng số thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở là 49 người (xét tuyển đặc cách giáo viên THPT: 05 người, thi tuyển giáo viên THPT: 43 người, thi tuyển nhân viên trường học: 01 người).

         Ngày 02/12/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trao quyết định cho 49 thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2016 và giao Hiệu trưởng các trường THPT ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển kể từ ngày 01/12/2016./.

 

                                                                          Vũ Thị Lan Anh - Phó Trưởng phòng TCCB
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn