Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết

TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

         Năm học 2016-2017 Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố hướng dẫn các trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia rà soát, đối chiếu thực tế của nhà trường với 5 tiêu chuẩn của Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia để có biện pháp duy trì, nâng cao chất lượng trường mầm non đạt chuẩn; các trường đủ thời gian 5 năm thực hiện việc tự kiểm tra và đề nghị các cấp kiểm tra, thẩm định theo đúng quy trình, thời gian. Các trường trong kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia của các xã nông thôn mới năm 2016, 2017 chủ động tham mưu hoàn thiện các tiêu chuẩn theo quy định; các trường chưa đạt chuẩn chủ động rà soát, bổ sung hoàn thiện 04 tiêu chuẩn giáo dục để khi hoàn thành tiêu chuẩn về  CSVC thì có thể công nhận đạt trường chuẩn Quốc gia.

          Học kỳ 1 năm học 2016-2017 đã có 6 trường mầm non được vinh dự đón Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia (03 trường đón Bằng công nhận trong Lễ Khai giảng năm học mới: trường MN TT Đình Lập, huyện Đình Lập; MN Tô Hiệu, huyện Bình Gia; MN Xuân Mãn, huyện Lộc Bình và 03 trường đón Bằng công nhận trong Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11: MN MN Tràng Phái, huyện Văn Quan; MN Hải Yến, huyện Cao Lộc; MN Đề Thám, huyện Tràng Định).

 

 

Tại buổi lễ, các trường mầm non đã vinh dự được đại diện lãnh đạo tỉnh trao Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia.

Năm học 2016-2017 tỉnh Lạng Sơn phấn đấu công nhận mới 12 trường, đưa tổng số trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia toàn tỉnh là 32  trường,  tỉ lệ 14%.
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn