Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2016        KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN DỤNG
 VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2016
                       
STT SBD Họ và tên  Chuyên
ngành
Môn đề nghị phúc khảo
Tin học văn phòng  Tiếng Anh Kiến thức chung  Chuyên ngành 
Điểm chấm
lần 1
 Điểm chấm
phúc khảo
Điểm chấm
lần 1
 Điểm chấm
phúc khảo
Điểm chấm
lần 1
 Điểm chấm
phúc khảo
Điểm chấm
lần 1
 Điểm chấm
phúc khảo
1 042 Hoàng Hải Ngọc Toán học 40 40     29 29 36 36
2 082 Lý Thị Thu Dung Toán học             60 60
3 156 Vương Văn Hậu Hóa học         58 58 69 69
4 287 Nông Lệ Thùy Sinh học         41 41 65 65
5 235 Hoàng Trọng Điệp Thể dục         28 28 58 58
6 243 Viên Diệu Thùy Thể dục 34 34 42,5 42,5 16 16 59 59
7 203 Lương Thị Phương Thảo Tiếng Anh         24 24 42 42

Tải nội dung đầy đủ theo đường link dưới đây

AttachmentSize
Kêt qua châm phuc khao 2016.xls23 KB
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn