Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết

Tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22

          Ngày 22/ 9/2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT (Sau đây viết tắt là số Thông tư 22) sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học đã ban hành tại thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/8/2014. Thông tư 22 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/11/2016.

          Thông tư 22 được ban hành nhằm giúp cho việc thực hiện  các quy định về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30  được tường minh hơn, cụ thể hơn; giúp cho giáo viên đánh giá học sinh dễ hơn, chính xác hơn; giúp cho phụ huynh có cơ hội nắm bắt được rõ ràng hơn mức độ đạt được của con em mình, từ đó kịp thời phối hợp với nhà trường trong quá trình giáo dục học sinh.

          Để triển khai hiệu quả Thông tư 22, trong ngày 08/11/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn cho 130 đại biểu là Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách giáo dục tiểu học phòng Giáo dục và Đào tạo, đại diện cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các trường tiểu học.

        Ban Tổ chức chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đáp ứng cao nhất yêu cầu tập huấn. Báo cáo viên có phương pháp tập huấn  tích cực, triển khai đúng theo chương trình, kế hoạch đề ra với các nội dung: Một số thay đổi của Thông tư 22/2016 so với Thông tư 30/2014; Hướng dẫn sử dụng hồ sơ đánh giá; Giới thiệu bảng tham chiếu đánh giá một số môn học; trao đổi, chia sẻ các vấn đề còn vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2016.

        Học viên chấp hành nghiêm túc quy định về thời gian, tham gia đầy đủ các hoạt động của lớp, tích cực nghiên cứu, thực hành, trao đổi, chia sẻ trong nhóm, lớp.

      Kết thúc tập huấn cho đội ngũ cốt cán cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đặt ra một số yêu cầu Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo và các nhà trường tiểu học như sau:

 * Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

       Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo về đánh giá học sinh tiểu học đến các nhà trường.

       Nghiên cứu sử dụng các bảng tham chiếu đánh giá kết quả học tập của học sinh vào công tác chỉ đạo bàn giao chất lượng của các nhà trường.

       Tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học và trường phổ thông có lớp tiểu học theo các hình thức phù hợp với điều kiện địa phương. Hoàn thành trước ngày  25 /11/2016.

        Báo cáo kết quả tập huấn về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Tiểu học) trước ngày 02/12/2016 (Số lượng đại biểu, thời gian, nội dung tập huấn,...)

        Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tư vấn việc thực hiện Thông tư 22 của nhà trường và giáo viên.

            * Đối với trường tiểu học

        In hoặc đăng tải, phô tô tài liệu, văn bản hướng dẫn đánh giá học sinh tiểu học theo TT 22 (trên hệ thống email) đến từng giáo viên. Sử dụng bảng tham chiếu lượng hóa kết quả học tập các môn học trong bàn giao chất lượng học sinh.

       Tổ chức họp hội đồng giáo dục, sinh hoạt chuyên môn định hướng nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường về đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016 là sự tiếp nối, cụ thể hóa tinh thần nhân văn của thông tư 30, việc đánh giá thường xuyên bằng nhận xét phải luôn là những thông điệp chở đầy cảm xúc tích cực, có khả năng “chạm tới trái tim” để thúc đẩy hoạt động học tập, phát triển nhân cách học sinh.

       Mỗi giáo viên cần chủ động nghiên cứu, học tập Thông tư 22 thông qua việc tự nghiên cứu tài liệu và qua trao đổi sinh hoạt chuyên môn để cùng tháo gỡ khó khăn khi thực hiện, đồng thời chia sẻ kỹ năng đánh giá học sinh bằng những nhận xét tích cực, những nhận xét đánh giá kết nối được tâm hồn thầy – trò, tạo động lực cho trò cố gắng trong học tập, rèn  luyện với đồng nghiệp.

                                                                               Dương Hồng Minh - TP GDTH, Sở Giáo dục và Đào tạo

 
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn