Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết

Thông báo kết quả thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2012

THÔNG BÁO SỐ 04

Về Kết quả thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2012

           

Kế hoạch số 87a/KH-SGDĐT ngày 15/01/2013 về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2012. Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn đã tổ chức thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo từ ngày 18/3/2013 đến  ngày 27/3/2013. Sở Giáo dục và Đào tạo xin thông báo kết quả thi tuyển như sau:

I. Kết quả

 

 

Tổng số thí

Số thí sinh

Số thí sinh

 

Stt

Nội dung

sinh đăng

ký dự thi

đủ điều kiện

xét duyệt

không đủ điều

kiện xét duyệt

Ghi chú

I

Giáo viên cấpTHPT

 

 

 

 

1

Toán học

80

43

37

 

2

Vật lý

34

20

14

 

3

Hóa học

45

27

18

 

4

Sinh học

36

15

21

 

5

Ngữ Văn

101

29

72

 

6

Lịch sử

47

18

29

 

7

Địa lý

51

25

26

 

8

GDTC, GDQP

97

15

82

 

9

GDCD

23

6

17

 

10

KTCN, KTNN,CN

33

16

17

 

11

Tâm lý giáo dục

6

2

4

 

12

Mầm non

3

2

1

 

13

Tiếng Anh

63

30

33

 

14

Tiếng Trung

28

6

22

 

15

Tin học

74

16

58

 

II

Giáo viên cấp THCS

 

 

 

 

1

Công nghệ

51

27

24

 

2

Văn - Sử

42

4

38

 

3

Văn - Địa

26

4

22

 

4

Văn - GDCD

5

2

3

 

5

Lý - Hóa

2

1

1

 

6

Âm nhạc

12

2

10

 

III

Nhân viên trường học

 

 

 

 

1

Y tế trường học

101

13

88

 

2

Kế toán

65

4

61

 

3

Thiết bị

64

24

40

 

4

Thư viện

35

6

29

 

5

Văn thư

19

7

12

 

 

II. Phúc khảo

1. Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ ngày 02/5/2013 đến hết ngày 15/5/2013

2. Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn.

  Văn bản này được thông báo rộng rãi, công khai trên Website và niêm yết tại Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn (đính kèm kết quả thi tuyển của thí sinh và thông báo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2012)./. 

Kết quả chi tiết được thể hiện trong tệp đính kèm!

AttachmentSize
KQ TDVC 2012.xls329 KB
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn