Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết

Tra cứu thông tin

Tóm tắt qui trình xử lý số liệu tra cứu cho Sở Giáo dục Lạng Sơn

 Các số liệu tra cứu được áp dụng cho các đối tượng sau

 1. Trung học phổ thông chính qui
 2. Trung học bổ túc
 3. Thi tuyền sinh vào lớp 10

 

Đây là những cái cần hạn chế trong trang thông tin của sở vì nếu mở rộng sẽ không có điểm dừng. Nếu Sở Giáo dục Lạng Sơn không yêu cầu thì có thể bớt đi. Về giao diện sẽ có điểm vào duy nhất cho tra cứu như đối vớ các Sở giáo dục khác. Một số Sở giáo dục có cơ sở dữ liêu đào tạo riêng nên công việc này thuận lợi hơn.

 

Mô phỏng nghiệp vụ

 

Hàng năm sẽ có các cuộc thi tốt nghiệp đối với các khối bổ túc và chính qui phổ thông. Các cuộc thi được tổ chức trên diện rộng và do phòng giáo dục tổ chức. Các thí sinh được đánh số báo danh tương tự như thi đại học. Cách thức tương tự như thi vào một trường đại học nào đó, nhưng ở đây là thi tốt nghiệp. Như vậy mỗi một thí sinh sẽ có một số báo danh duy nhất trong một kỳ thi. Tương ứng với số báo danh là các số liệu cần tra cứu khác.

 

Tương tự như vậy đối với việc thi đầu vào lớp 10. Cái này nên cân nhắc vì việc cập nhật trên mạng tức thời chưa chắc đã khả thi do các khâu vận hành hành chính tại các cơ quan trực thuộc sở.

 

 

Có một số vấn đề cân suy nghĩ

 

Tra cứu cái gì.

Nếu chỉ tra cứu điểm tức thời của kỳ thì thi số liệu phải được cập nhật kịp thời. Khi đó các số liệu về số liệu bằng sẽ chưa có. Nếu up lên rồi và sau đó edit lại là sẽ khó khăn cho người quản trị số liệu

 

Nếu chỉ cần tra cứu sau khi tất cả các số liệu đã có thì việc tra cứu điểm là không cần thiết nữa.

 

Để dung hòa hai yêu cầu này có giải pháp về qui trình sau đây

 

 

 1. Cần phải có một form dữ liệu tông quát nhất
 2. Các form này thể hiện đấy đủ thông tin ở giai đoạn cuối
 3. Có thể up dữ liệu lên từng phần. Sau khi cấc số liệu ở giai đoạn sau hoàn tất sẽ xóa những dữ liệu update từ trước  và upload lại các bản ghi mới. Điều này là cần thiết vì viêc edit các bản ghi trên web với số lượng lớn là không khả thi.

 


 

Qui trình kỹ thuật

 

 

 1. Các form dữ liệu đầu vào được lưu ở dạng excel
 2. Thứ tự các cột thông tin cần fix lại
 3. Chuyển đổi file excel sang dạng xml (chỉ dữ lại phần dữ liệu, phần header … cần phải xóa)
 4. Upload file này nên mạng. Sau khi upload dữ liệu sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu
 5. Tiến hành việc tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu
 6. Xây dựng các công cụ cho người dùng có thể xóa dữ liệu cũ và thay bằng dữ liệu mới

 

Viết module để đáp ứng kỹ thuật

 

Module tra cứu và upload

 

 

Các module cần viết

 

 1. Module tra cứu và upload nền (Đây là module nên để các module phát sinh sau này gắn kết vào
 2.  Module Trung học phổ thông (THPT)
 • Khởi tạo dữ liệu
 • Add các chức năng vào module chính
 • Đáp dứng việc upload dữ liệu của thi tuyển THPT chính qui
 • Đáp ứng việc truy vấn
 • Đáp ứng việc re-upload, clean các dữ liệu cũ
 • Phân quyền

 

 1. Module Trung học bổ túc (THPT)
 • Khởi tạo dữ liệu
 • Add các chức năng vào module chính
 • Đáp dứng việc upload dữ liệu của thi tuyển THPT bổ túc
 • Đáp ứng việc truy vấn
 • Đáp ứng việc re-upload, clean các dữ liệu cũ
 • Phân quyền

 

 1. Mở rổng các module tra cứu nếu cần trên cơ sở các triết lỹ trên

 

 

 

 

 

 

 
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn