Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết

HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI NĂM HỌC 2010-2011

   

 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI

CẤP HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2010-2011

 

Hội thi GVCN giỏi cấp THCS năm học 2010-2011 của Huyện Hữu lũng năm nay đánh dấu một sự chuyển biến nhận thức của những người làm công tác GD về vai trò của người GVCN trong việc nâng cao chất lượng GD học sinh trong trường phổ thông.Chúng ta vui mừng chào đón 33 thày cô giáo chủ nhiệm ưu tú nhất của 27 trường THCS trong toàn Huyện về dự hội thi.Qua 4 nội dung hội thi đã phản ánh chân thực chất lượng công tác chủ nhiệm của các thày cô giáo nói riêng và các nhà trường nói chung.

 Đánh giá về các nội dung hội thi:

1. Bài thi nhận thức về công tác chủ nhiệm:

- Ưu điểm:

+ Cơ bản đều xác định được nội dung một buổi sinh hoạt lớp chủ nhiệm với vai trò tự quản của ban cán sự lớp và sự định hướng của GVCN

+ Cập nhật được một số giải pháp cơ bản trong công tác chủ nhiệm trong giai đoạn hiện nay

+ Có 15/33 =  45.5 % số thí sinh đạt điểm khá, không có bài thi dưới điểm TB

- Hạn chế:

+ Một số Thí sinh khi trình bày nhiệm vụ và quyền hạn của GVCN chỉ đề cập đến các nhiệm vụ và quyền đặc trưng của GVCN cứ không đề cập đến nhiệm vụ và quyền của các GV

+ Trình bày các giải pháp lan man xác định vấn đề thiếu mạch lạc,cụ thể

+ Trình bày các bước sinh hoạt lớp chưa được hợp lý,cá biệt  còn làm thay vai trò điều hành của ban cán sự lớp .

2.Xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm trong năm

- Ưu điểm:

+ Phần lớn các thí sinh đều trình bày được nội dung của một bản kế hoạch,xác định được phần lớn các giải pháp cơ bản trong công tác chủ nhiệm

+ Xây dựng kế hoạch là nội dung đạt kết quả cao nhất trong hội thi,có tới 21/33 = 63.6  % số thí sinh đạt điểm khá giỏi, không có thí sinh nào đạt điểm dưới TB

- Hạn chế:

+ Chưa có những giải pháp đột phá

+ Chưa phát huy được sức mạnh của môi trường GD giữa GĐ-NT-XH trong việc GD học sinh

3.Xử lý tình huống sư phạm

- Ưu điểm:

+ Không có khoảng cách về phong cách trình bày của các thí sinh giữa các trường trung tâm và vùng sâu xa, các thí sinh đều tự tin và làm chủ sân khấu,bảo đảm thời gian quy định của ban tổ chức.

+ Phần lớn các thí sinh đều xử lý khá tốt các tình huống sư phạm và trả lời chính xác câu hỏi kiến thức, nhiều thí sinh đã chủ động sắp xếp ý tưởng khi trả lời khá lô gich, hợp lý thuyết phục người nghe.

+ Không có thí sinh bị điểm dưới 5, tỷ lệ điểm khá giỏi chiếm 18 /33 =  54.5   % có thí sinh đạt  9.2 điểm bình quân phần dự thi của mình.

- Hạn chế:

+ Trong nội dung trả lời kiến thức chủ yếu xoay quanh việc vận dụng đánh giá xếp loại HS nhưng đã có tới 8 thí sinh trả lời sai hoặc không chính xác, chứng tỏ chuyên môn nghiệp vụ về công tác chủ nhiệm còn nhiều yếu kém

+ Việc xử lý các tình huống sư phạm của một số thí sinh còn đơn giản chưa thuyết phục được ban giám khảo

4..Viết đề tài sáng kiến kinh ngiệm

- Ưu điểm:

+ Đa số các thí sinh đều trình bày khá tốt hình thức, bố cục đề tài theo hướng dẫn của ban tổ chức.

+ Phần lớn đưa ra được các giải pháp hợp lý để giải quyết nội dung đề tài

+ Một số sáng kiến có chất lượng thể hiện sự trăn trở, tâm huyết của người viết đối với sự nghiệp trồng người.

- Hạn chế:

+ Nhiều thí sinh lựa chọn đề tài chưa hợp lý hoặc quá sức(thí dụ đề tài: vai trò GVCN và ban cán sự lớp trong việc GD toàn diện nhân cách HS  hoặc GD đạo đức HS trong giai đoạn hiện nay)

+ Một số thí sinh đưa ra những giải pháp thiếu thuyết phục còn chung chung,nặng về lý luận, thiếu khả thi.

+ Nhiều đề tài sáng kiến còn sao chép nội dung của nhau,.cá biệt có những đề tài hoàn toàn giống nhau thể hiện sự thiếu trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp,vô cảm trước học sinh.

+ Chất lượng viết sáng kiến KN chưa cao.Tỷ lệ sáng kiến xếp loại khá chỉ đạt

15/33  =  45.5 % Vẫn còn 7/33 = 21.2% số thí sinh  đề tài đạt điểm dưới TB.

          Qua 4 ND dự thi của 33 thí sinh,ban giám khảo đã chọn được 8 /33 = 24.2 % số thí sinh xếp loại A với điểm bình quân 8.0 trở lên và 4 thí sinh xếp loại B với điểm bình quân từ 7.0 ->7.9

 

Lần đầu tiên chúng ta tổ chức hội thi GVCN giỏi cấp THCS không thể tránh được những khó khăn, thời gian cho các thí sinh chuẩn bị dự thi là quá ít, kinh ngiệm tổ chức hội thi còn hạn chế, nhưng hội thi cũng đã thu hút 100% số trường THCS có GVCN dự thi, các thí sinh và  CBQL các nhà trường đều đã nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp trong việc nâng cao chất lượng GD học sinh,không có thí sinh nào bỏ cuộc hoặc bỏ nội dung dự thi, đây chính là thành công lớn nhất của hội thi.Bên cạnh đó cũng cần rút kinh nghiệm đối với một số thí sinh chuẩn bị tâm lý dự thi chưa tốt, thiếu trách nhiệm và tâm huyết, một số trường thiếu sự đầu tư, động viên, tư vấn cho giáo viên tham gia hội thi.Chúng ta tin tưởng rằng qua hội thi này với sự quan tâm của ngành và các nhà trường chúng ta sẽ có được nhiều hơn nữa những GVCN giỏi trong hội thi năm sau, đáp ứng được yêu cầu phát triển của GD Huyện nhà.

           

 

                                        –––––––––––––––––––––––––––––––

 

 
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn