Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết

Bồi dưỡng tổ chức kỳ thi tiếng Anh, thi giải toán trên Internet các cấp

 


          Nhằm đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy và học, tạo sân chơi trực tuyến giúp học sinh làm quen và sử dụng Internet là một phương thức học tập, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh giao lưu, học hỏi, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD ĐT) tổ chức thi giải Toán, thi tiếng Anh trên Internet năm học 2010-2011.
          Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ GD ĐT, Sở GD ĐT Lạng Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cấp Tỉnh, phát động và ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thi tiếng Anh, thi giải Toán trên Internet. Các phòng GD ĐT, các trường THPT, TT GDTX đã tổ chức cho học sinh tham gia các vòng thi tự luyện, thi cấp trường. Tính đến ngày 27/1/2011 đã có 2479 lượt học sinh tham gia các vòng thi tiếng Anh (Tiểu học: 857 lượt, THCS: 1165 lượt; THPT: 457 lượt); 2942 lượt học sinh tham gia các vòng thi môn Toán (Tiểu học: 1509 lượt, THCS: 1433 lượt).
          Theo thông báo của Ban tổ chức quốc gia, cuộc thi tiếng Anh cấp huyện tổ chức ngày 12 - 18/2/2011, cấp tỉnh ngày 19/3/2011, cấp quốc gia ngày 23/4/2011; thi giải Toán cấp trường ngày 10/1/2011- 28/2/2011, cấp huyện ngày 18/3 - 5/4/2011, cấp tỉnh ngày 9/4/2011, cấp quốc gia dự kiến tổ chức trong khoảng từ ngày 20/4/2011 đến 28/4 /2011.
          Để chuẩn bị cho các vòng thi cấp huyện, cấp tỉnh, ngày 25/1/2011 tại trường THPT Việt Bắc, Sở GD ĐT Lạng Sơn đã tổ chức lớp bồi dưỡng công tác tổ chức cuộc thi tiếng Anh, thi giải Toán trên Internet. 141 đại diện lãnh đạo và giáo viên phụ trách thi tiếng Anh, thi giải Toán trên Internet của các phòng GD ĐT, các trường THPT, TT GDTX trên địa bàn tỉnh đã tham gia lớp tập huấn. Các học viên đã được hướng dẫn về công tác tổ chức, thực hành các thao tác kỹ thuật quản lý cuộc thi, trao đổi, thảo luận về các khó khăn vướng mắc; cách xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các cuộc thi.
          Kết luận tại lớp bồi dưỡng, lãnh đạo Sở GD ĐT yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin về kỳ thi tại các Website của Ban tổ chức quốc gia; phòng GD ĐT chủ trì phối hợp với các trường THPT, các TT GDTX trên địa bàn lập kế hoạch tổ chức cuộc thi cấp Huyện; tăng cường phối hợp với các chi nhánh Điện lực, Viễn thông (VNPT, Viettel) trên địa bàn chuẩn bị điều kiện tổ chức tốt các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh.

 


Warning: Table 'gddt.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:65:\"/home/langson/public_html/langson/gddt/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:879;}', 3, '', 'http://www.langson.gov.vn/gddt/content/b%E1%BB%93i-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-k%E1%BB%B3-thi-ti%E1%BA%BFng-anh-thi-gi%E1%BA%A3i-%C3%A1n-tr%C3%AAn-internet-c%C3%A1c-c%E1%BA%A5p-0?orgid=150&block=0', '', '23.20.7.34', 1527370187) in /home/langson/public_html/langson/gddt/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'gddt.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:109:\"Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options)\";s:5:\"%file\";s:88:\"/home/langson/public_html/langson/gddt/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc\";s:5:\"%line\";i:745;}', 3, '', 'http://www.langson.gov.vn/gddt/content/b%E1%BB%93i-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-k%E1%BB%B3-thi-ti%E1%BA%BFng-anh-thi-gi%E1%BA%A3i-%C3%A1n-tr%C3%AAn-internet-c%C3%A1c-c%E1%BA%A5p-0?orgid=150&block=0', '', '23.20.7.34', 1527370187) in /home/langson/public_html/langson/gddt/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'gddt.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:86:\"/home/langson/public_html/langson/gddt/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:589;}', 3, '', 'http://www.langson.gov.vn/gddt/content/b%E1%BB%93i-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-k%E1%BB%B3-thi-ti%E1%BA%BFng-anh-thi-gi%E1%BA%A3i-%C3%A1n-tr%C3%AAn-internet-c%C3%A1c-c%E1%BA%A5p-0?orgid=150&block=0', '', '23.20.7.34', 1527370187) in /home/langson/public_html/langson/gddt/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'gddt.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:86:\"/home/langson/public_html/langson/gddt/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:589;}', 3, '', 'http://www.langson.gov.vn/gddt/content/b%E1%BB%93i-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-k%E1%BB%B3-thi-ti%E1%BA%BFng-anh-thi-gi%E1%BA%A3i-%C3%A1n-tr%C3%AAn-internet-c%C3%A1c-c%E1%BA%A5p-0?orgid=150&block=0', '', '23.20.7.34', 1527370187) in /home/langson/public_html/langson/gddt/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'gddt.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:154:\"Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:103:\"/home/langson/public_html/langson/gddt/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc\";s:5:\"%line\";i:149;}', 3, '', 'http://www.langson.gov.vn/gddt/content/b%E1%BB%93i-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-k%E1%BB%B3-thi-ti%E1%BA%BFng-anh-thi-gi%E1%BA%A3i-%C3%A1n-tr%C3%AAn-internet-c%C3%A1c-c%E1%BA%A5p-0?orgid=150&block=0', '', '23.20.7.34', 1527370187) in /home/langson/public_html/langson/gddt/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'gddt.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:65:\"/home/langson/public_html/langson/gddt/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:879;}', 3, '', 'http://www.langson.gov.vn/gddt/content/b%E1%BB%93i-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-k%E1%BB%B3-thi-ti%E1%BA%BFng-anh-thi-gi%E1%BA%A3i-%C3%A1n-tr%C3%AAn-internet-c%C3%A1c-c%E1%BA%A5p-0?orgid=150&block=0', '', '23.20.7.34', 1527370187) in /home/langson/public_html/langson/gddt/includes/database.mysqli.inc on line 134
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn