Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết
Thành tựu
         Trường Cao đẳng Sư phạm - “cái nôi” giáo dục và đào tạo của tỉnh Lạng Sơn có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục từ bậc Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. Hơn nửa thế kỷ...
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn