Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
Tóm tắt: Trong đào tạo sinh viên chuyên ngành tiếng Anh hệ cao đẳng ở trường CĐSP Lạng Sơn, kiểm tra - đánh giá đóng  vai trò then chốt. Thông qua các bài kiểm tra, giảng viên xác định được khả năng, mức độ lĩnh hội kiến thức, kĩ năng vận dụng...
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác quản lý cũng như thực trạng hoạt động thực tập sư phạm của sinh viên trường CĐSP Lạng Sơn; đưa ra các biện pháp quản lý nâng cao chất lượng hoạt động này cho sinh viên, góp phần nâng cao chất...
Cấu trúc và cách thức trình bày một bài luận văn khoa học
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn