Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết
Thi và tuyển sinh
      Căn cứ Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;       Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế...
          Căn cứ Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy; Tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ...
Kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi  chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2017
 NHỮNG TẤM GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn