Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết
Thực hiện chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo anh ninh trật tự trong tình hình mới và Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA -BGDĐT ngày 28/8/2015 giữa bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục, chiều ngày 29/5/2018, Trường CĐSP Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018. Hội nghị tổ chức đánh giá công tác đảm bảo an ninh trật tự của nhà trường từ năm 2015 đến nay và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.  
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn