Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết
Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4 và Ngày Bản quyền Thế giới (23/4), ngày 18 tháng 4 năm 2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 tỉnh Lạng Sơn năm 2018. Với tư cách là đơn vị phối hợp thực hiện, Sở GDĐT Lạng Sơn đã cử cán bộ, giáo viên, học sinh tham dự Lễ khai mạc và các hoạt động trong Ngày sách.    
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn