Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết
Từ ngày 07/11/2016 đến ngày 12/11/2016, trường THPT Cao Lộc tổ chức Hội thi GVDG cấp trường các môn khoa học tự nhiên, Thể dục, GDQP-AN  năm học 2016 - 2017. Hội thi có 17 giáo viên  tham gia với 3 nội dung. Kết quả: 15 giáo viên đạt loại Giỏi; 02 giáo viên đạt Khá   .  
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn