Skip to main content

Gặp mặt nhân ngày truyền thống công tác tuyên giáo

Chiều 31/7/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn tổ chức buổi gặp mặt cán bộ làm công tác tuyên giáo qua một số thời kỳ, nhân ngày truyền thống công tác tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2019).