Skip to main content

 1. Văn phòng UBND tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020
 2. Bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà để tính thu lệ phí trước bạ nhà, xác định giá trị tài sản là nhà
 3. Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2020)
 4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ thị tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng
 5. UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
 6. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra áp dụng Hệ thống TCVN ISO 9001 năm 2020
 7. Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2020
 8. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, năm 2020
 9. Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025
 10. Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị
 11. Tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân lần 2
 12. Chỉ đạo thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa qua tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh – Pò Chài
 13. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
 14. UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức
 15. Sở Y tế chỉ đạo tăng cường kiểm tra cơ sở quảng cáo dịch vụ xét nghiệm Covid - 19
 16. Công nhận 3 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
 17. Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
 18. Tăng cường quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường
 19. Thủ tướng chỉ thị tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
 20. Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma tuý năm 2020