Skip to main content

 1. UBND tỉnh chỉ đạo việc đảm bảo các điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2019
 2. Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính, UBND cấp huyện
 3. Công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Tri Lễ và thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan
 4. Đẩy mạnh thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách BHXH, an sinh xã hội
 5. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Lạng Sơn
 6. Kế hoạch công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020
 7. Bãi bỏ quy định hỗ trợ đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan hành chính nhà nước
 8. Tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vách tường bao che, tường ngăn kích thước lớn
 9. Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
 10. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
 11. Điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công nhận lại, thu hồi quyết định công nhận và công bố, công bố lại, công bố thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu
 12. Chỉ thị triển khai lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025
 13. Công bố hết Dịch tả lợn Châu Phi tại thị trấn Lộc Bình, xã Minh Phát, xã Vân Mộng, huyện Lộc Bình
 14. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình bảo tồn các loài rùa nguy cấp đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2030"
 15. Triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
 16. Tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 9/2019
 17. Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
 18. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý di tích trên địa bàn
 19. Đẩy mạnh hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh
 20. Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước