Skip to main content

 1. UBND tỉnh chỉ đạo ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Đồng chí Trần Đại Quang
 2. Ban hành bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính áp dụng cho việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hằng năm
 3. Chỉ đạo thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 4. Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Công tác phi chính phủ nước ngoài từ nay đến cuối năm 2018
 5. Phê duyệt danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh
 6. Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ vốn cho các địa phương để xử lý cấp bách các công trình hồ chứa bị hư hỏng do ảnh hưởng bão, lũ năm 2017 và các hồ có nguy cơ mất an toàn cao trong mùa mưa, lũ năm 2018
 7. Tăng cường công tác quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh khu vực biên giới
 8. Chỉ thị về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức
 9. Triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh
 10. Chủ động phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường, ô nhiễm môi trường có thể xảy ra do ảnh hưởng của bão Mangkhut
 11. Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
 12. Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm
 13. Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất
 14. Triển khai Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam
 15. Thực hiện Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh nông thôn
 16. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương
 17. Tăng cường thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên
 18. Chỉ đạo tăng cường quản lý sử dụng thuốc trừ cỏ
 19. Chỉ thị về một số giải pháp cấp bách trong quản lý hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
 20. Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 842-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy