Skip to main content

 1. Rà soát, lập danh sách theo dõi sức khỏe và xét nghiệm đối với người Hồi giáo
 2. Chỉ đạo rà soát người về từ nước ngoài để phòng, chống dịch Covid-19
 3. Điều tiết hoạt động xuất nhâp khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu
 4. Chỉ đạo tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch
 5. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến lợi dụng dịch bệnh Covid-19
 6. Thành lập 07 Chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
 7. Quản lý hoạt động đầu tư và chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh
 8. Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba - năm 2020
 9. Giải thể Chi cục Văn thư – Lưu trữ, thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ
 10. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
 11. UBND tỉnh chỉ đạo xử lý xe chở quá tải, quá khổ cho phép trên địa bàn tỉnh
 12. UBND tỉnh quyết định công nhận 05 trường đạt chuẩn quốc gia
 13. Chỉ đạo thực hiện Thông báo số 172-TB/TW ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị
 14. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
 15. Thực hiện khen thưởng trong phòng chống dịch bệnh Covid-19
 16. Thủ tướng Chính phủ quyết định về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19
 17. Ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa năm học 2020 - 2021
 18. Chỉ đạo tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
 19. Chỉ đạo tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng và casino
 20. Chỉ đạo quy hoạch và khai thác, sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội