Skip to main content
Submitted by on 28 February 2020
Đơn vị chủ trì dự thảo quyết định
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày kết thúc góp ý

Mọi kiến nghị, phản hồi của các tổ chức và người dân về các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020 xin gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, số 6 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn hoặc qua điện thoại: 025.3811595 trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi công báo.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
One file only.
300 MB limit.
Allowed types: doc docx xls xlsx pdf rar zip.