Skip to main content
 

IMG_36931a_0.jpg

Đ/c Phạm Ngọc Thưởng

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

New Picture (1)_2.jpg

Đ/c Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

New Picture-2.jpg

Đ/c Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

NLHai3x4.jpg

Đ/c Nguyễn Long Hải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

nctruong3x4_0.jpg

Đ/c Nguyễn Công Trưởng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh