Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
109/KH-UBND Tổng kết thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”
692/UBND-THNC V/v đồng ý chủ trương giải thể; sáp nhập, đặt tên; đổi tên thôn, tổ dân phố năm 2020
691/UBND-THNC V/v cho ý kiến về Đề án và chỉ tiêu nâng ngạch công chức cán sự, chuyên viên và tương đương năm 2020
689/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài được cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
688/UBND-THNC V/v khắc phục những hạn chế, tồn tại trong triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2019; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC năm 2020 và những năm tiếp theo
2522/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
2521/VP-KGVX Về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
2519/VP-KGVX Về việc tham mưu thực hiện Kết luận số 77-KL/TW, ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị
2518/VP-KT Về việc xem xét, hướng dẫn Công ty cổ phần đầu tư HDQ lập dự án đầu tư trồng rừng khu vực thôn Làng Thành, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
2517/VP-KT Về việc sử dụng sản phẩm cát nghiền làm vật liệu trong xây dựng cơ bản
2516/VP-KT Về việc tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép
2513/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Báo cáo số 173/BC-CT ngày 12/6/2020
2512/VP-KT Về việc tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
2511/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Đình Lập về chủ trương cho thuê đất tại xã Châu Sơn
2510/VP-KT Về việc xử lý, ngăn ngừa tình trạng chặt, phá rừng trái pháp luật
2509/VP-THNC Về việc xem xét đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh
2508/VP-THNC Về việc ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Lạng Sơn thay thế Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh
2507/VP-KGVX Về việc kiến nghị của Ban Dân tộc, HĐND tỉnh thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 11/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ
2505/VP-KGVX Về việc giao thẩm định đề cương và dự toán chi tiết nâng cấp, mở rộng cơ sở dữ liệu công chứng
2504/VP-KGVX Về việc tham mưu thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị
1192/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Văn Quan
1190/QĐ-UBND Về việc tạm ứng từ ngân sách tỉnh năm 2020 cho Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn để thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án
1188/QĐ-UBND Về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do người được cách ly tự nguyện chi trả
1187/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo xây dựng Chợ xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1177/QĐ-UBND Về việc nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (Nguyễn Thị Hiền)
108/KH-UBND Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020
107/KH-UBND Tập huấn lái xuồng tìm kiếm cứu nạn năm 2020
684/UBND-KGVX V/v thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
682/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài được cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
680/UBND-KT V/v góp ý dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
335/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn
332/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
331/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp xem xét công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2020) và Kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn
2496/VP-KGVX Về việc thuê dịch vụ hạng mục nâng cấp Trang thông tin điện tử và phát triển hệ thống truyền hình internet của Đài PTTH tỉnh
2495/VP-KGVX Về việc Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020
2494/VP-KGVX Về việc hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị
2493/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới
2492/VP-KT Về việc triển khai Đề án xây dựng Phố đi bộ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
2487/VP-THNC Về việc thực hiện Quyết định số 411/QĐ-BNV ngày 16/6/2020 của Bộ Nội vụ
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
330/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6/2020