Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
990/VP-KTN Về việc kiểm toán Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2019
989/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về đấu giá quyền thuê thửa đất 156 và 178 thuộc Khu phi thuế quan giai đoạn 1
988/VP-KTN Về việc cung cấp thông tin xây dựng quy định về cấp độ rủi ro thiên tai
987/VP-KTN Về việc hướng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020
986/VP-KTTH Về việc rà soát, báo cáo danh sách doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh
985/VP-KTN Về việc xây dựng đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng, bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
984/VP-KTN Về việc xem xét điều chỉnh và bổ sung một số hạng mục công việc thuộc Gói thầu số: Xây dựng Nhà máy XLNT và trạm bơm tại Lạng Sơn Dự án: Hệ thống Thoát nước và xử lý nước thải TPLS giai đoạn 1
983/VP-KTN Về việc tham mưu hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ thực hiện các dự án bảo vệ môi trường giai đoạn 2020 - 2022
982/VP-KGVX Về việc thực hiện khai báo sức khỏe du lịch
981/VP-KGVX Về việc rà soát, xác minh hành khách các chuyến bay đến Việt Nam
980/VP-KTN Về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh
979/VP-KGVX Về việc thực hiện khai báo y tế tại cửa khẩu
48/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số142/QĐ-TTg ngày 21tháng 01năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
463/QĐ-UBND Công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp, giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
462/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
461/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn”
248/UBND-KGVX V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
247/UBND-KTN V/v điều chỉnh, bổ sung thiết kế và thời gian thực hiện dự án Nhà làm việc liên ngành và nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định
244/UBND-KTN V/v thanh toán kinh phí phòng, chống dịch, bệnh năm 2019
152/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá và công tác phòng chống dịch tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 02 tháng đầu năm 2020
151/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực tế di tích Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri và Công viên tượng đài Lương Văn Tri
149/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra dự án thành phần Đường Thị trấn - Đô Lương - Vân Nham, huyện Hữu Lũng thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)
978/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành
977/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Hoàng Hà
976/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, mở rộng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Chi Lăng
975/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh tháng 3 (ngày 18/3//2020)
972/VP-KTN Về việc tham gia ý kiến, cung cấp thông tin lập Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
971/VP-KTN Về việc xử lý một số vướng mắc của dự án Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP)
967/VP-KGVX Về việc tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” năm 2020
965/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo tổng kết các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình giảm nghèo
964/VP-KGVX Về việc nội dung và mức chi hoạt động tự đánh giá chất lượng GDNN đối với cơ sở GDNN công lập
963/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của liên danh nhà thầu HTC-SC5-Thẩm Gia thi công xây dựng Nhà máy xử lý nước thải và Trạm bơm thành phố Lạng Sơn
47/KH-UBND Thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
459/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
91/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Đề án "An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020"
150/TB-UBND Thay đổi thời gian họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2020
150/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2020
148/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra tình hình thực hiện dự án Nhà nghỉ, Nhà khách A1 -Văn phòng UBND tỉnh
90/GM-UBND Giấy mời dự họp xem xét kết quả đấu giá quyền thuê hai thửa đất (43 và 319)tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
459/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh