Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
5331/VP-KTTH Về việc tổng hợp kết quả đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 và đề xuất kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 (triển khai thực hiện trong năm 2020)
189/KH-UBND Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng năm 2020
1393/UBND-NC V/v chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
1392/UBND-NC V/v chủ trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc các Sở, ban, ngành
1391/UBND-NC V/v không thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện
1390/UBND-KGVX V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn
1388/UBND-KTN V/v gia hạn dự án “Chuẩn bị dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn
736/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp chuyên đề xem xét Đề án bố trí dân cư vùng thiên tai và dự thảo Quyết định ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư vào nông n
5330/VP-KTN Về việc phòng chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ
5329/VP-KGVX Về việc rà soát, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2025
5326/VP-KGVX Về việc triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2019-2020
5323/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn về thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
5321/VP-KGVX Về việc thực hiện dự án, nội dung thành phần thuộc CTMT, CTMTQG trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm 2020
5320/VP-KGVX Về việc tuyển sinh đi học đại học tại Trung Quốc năm 2020
5319/VP-KTN Về việc xem xét chấp thuận địa điểm xây dựng nhà quản lý vận hành Đội Truyền tải điện Lạng Sơn
5318/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo
5316/VP-KTN Về việc chưa xem xét việc lập quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới tại xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
5315/VP-KTN Về việc củng cố, xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai trọng điểm, cấp bách
5314/VP-KTN Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn
5311/VP-KTTH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động cung ứng dịch vụ tại các nhà hàng, khách sạn, chợ, siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
1387/UBND-TH V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020
1386/UBND-TH V/v triển khai các nghị quyết kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVI
1384/UBND-KTN V/v điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình: Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài)
1383 /UBND-KTN V/v đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2022
1382 /UBND-KTN V/v đấu nối tạm thời đường ra, vào khu nhà ở công nhân và bãi xe không tải tại Km1+800 QL.1A
1381 /UBND-TH V/v giao thực hiện 18 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
734/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các vụ việc Tổ công tác 656 đã họp ngày 12/12/2019
733/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh đối với vụ việc Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh đã họp tư vấn ngày 12/12/2019
732/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra công tác chuẩn bị đưa tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa qua khu vực mốc 1088/2-1089 vào hoạt động
5310/VP-KTTH Về việc đề nghị lắp đặt máy ATM của Vietcombank Lạng Sơn
5307/VP-KTN Về việc thẩm tra đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về chuyển mục đích sử dụng đất tại huyện Cao Lộc
5299/VP-KTN Về việc triển khai thực hiện dự án Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh
5298/VP-KTTH Về việc thu ngân sách nhà nước tại cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị, Cốc Nam, Chi Ma
5297/VP-KTTH Về việc thực hiện tự kiểm tra và gửi danh mục văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
5296/VP-KTTH Về việc nghiên cứu, tham gia ý kiến phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Kho bạc Nhà nước huyện Bình Gia
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
508/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến động viên khóa sổ thu, chi NSNN năm 2019
507/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành Giao thông vận tải
506/GM-UBND Giấy mời Họp xem xét nội dung đưa đoạn tuyến cao tốc Km45+100 – Km109+660 thuộc công trình Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn vào khai thác
505/GM-UBND Giấy mời họp tổng kết Ban chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2019, triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2738/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn