Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
748/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng (kỳ tháng 12/2019)
746/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Phú Lộc I+II, thành phố Lạng Sơn để xem xét việc điều chỉnh quy hoạch và cơ chế thanh toán dự án Trường Mầm non Hoàng
60/TB - TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất tại đường Bắc Sơn, khối 9, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
5369/VP-KTN Về việc kiểm định hạng mục cầu thuộc dự án Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành giai đoạn 1 và giai đoạn 2
5368/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải về việc điều chỉnh đơn giá, định mức công nghệ cào bóc tái sinh nguội tại chỗ
5366/VP-KGVX Về việc xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020
5364/VP-KTTH xem Về việc xét đề nghị của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch về trả lại kinh phí dự toán chi NSNN năm 2019 và cấp bổ sung vào năm 2020
5363/VP-KSTT Về việc đề nghị lựa chọn, đề xuất TTHC để xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá của tỉnh trong năm 2020
5361/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 125/2017/NĐ-CP
5358/VP-KTN Về việc dự thảo văn bản góp ý Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại
5357/VP-KTN Về việc xem xét đề xuất nội dung đưa vào Chương trình làm việc Tỉnh ủy năm 2020 của Huyện ủy Chi Lăng
5356/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về điều chỉnh giá gói thầu
5355/VP-KTN Về việc thực hiện kiến nghị của Ủy ban MTTQVN tỉnh sau giám sát
5354/VP-KGVX Về việc tăng mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo
5353/VP-KGVX Về việc triển khai Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam”
5352/VP-KGVX Về việc xem xét đầu tư sửa chữa trụ sở của một số đơn vị y tế
5351/VP-KTN Về việc tham mưu chỉ đạo thực hiện Công văn số 6551/BTNMT-TCMT ngày 09/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2741/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
2740/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
192/KH-UBND Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
191/KH-UBND Thực hiện Kết luận thanh tra số 634/KL-TTBNV ngày 12/12/2019 của Thanh tra Bộ Nội vụ
190/KH-UBND Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2020
1406 /UBND-KTN V/v chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất giấy huyện Đình Lập
1405 /UBND-KTN /v chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế của Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1
1404/UBND-NC V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp năm 2020
1403/UBND-NC V/v tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước
1402 /UBND-NC V/v kết quả kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng
1401/UBND-TH V/v nội dung giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2020
1400/UBND-KTN V/v ủy quyền phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình Giếng khoan cấp nước cho Nhà làm việc liên ngành và Nhà công vụ cửa khẩu Co Sâu
1396/UBND-NC V/v ý kiến đối với dự thảoKế hoạch công tácnăm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn
1394/UBND-KGVX V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng trường học ở xã vùng cao,biên giới tỉnh Lạng Sơn
5349/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Danh mục bí mật Nhà nước của cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc
5347/VP-KTN Về việc triển khai, thực hiện giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh
5346/VP-NC Về việc chủ trương thành lập Trung tâm Tư vấn đầu tư xây dựng thuộc BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh
5343/VP-NC Về việc triển khai, thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị
5342/VP-KTN Về việc thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ
5341/VP-NC Về việc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
510/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
509/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2739/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn