Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2620/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Lộc Bình về điều chỉnh tên dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
2619/VP-KT Về việc đồng ý trước mắt tạm thời chưa rà soát các thủ tục liên quan đến hợp đồng BOT đối với dự án thành phần 2 đoạn tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng
2618/VP-KT Về việc dự thảo văn bản góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý viễn thám
2617/VP-KT Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, môi trường
2616/VP-KT Về việc xem xét điều chỉnh dự án Trường THCS xã Chi Lăng, huyện Tràng Định
2615/VP-KT Về việc vướng mắc trong việc thực hiện quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
2614/VP-KT Về việc bổ sung biển báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường nội thị thị trấn Na Sầm và tuyến đường tỉnh ĐT.240 (Pắc Luống - Tân Thanh)
2613/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Anh Kiệt liên quan đến đất thực hiện dự án Nhà làm việc và kho, bãi chứa hàng hóa
2611/VP-KT Về việc thẩm định kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
2610/VP-KT Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1
2609/VP-KT Về việc xem xét đề nghị bổ sung phát sinh khối lượng công trình cấp nước sinh hoạt trường học
1250/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng rừng sản xuất năm 2020 huyện Đình Lập
1249/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Lắp đặt đèn tín hiệu tại Km14+300, Quốc lộ 1, địa phận huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
1248/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
1247/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình Thảm bê tông nhựa đoạn đường từ Km13+650 Quốc lộ 1 (ngã 3) vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn
1245/QĐ-UBND Về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển
115/KH-UBND Phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025
725/UBND-KT V/v xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 trên địa bàn tỉnh
724/UBND-KGVX V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học
722/UBND-KT V/v gia hạn thời gian thi công xây dựng một số hạng mục bổ sung, phát sinh thuộc Dự án thành phần 1, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
2607/VP-KT Về việc thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
2606/VP-KT Về việc đề xuất đẩy mạnh thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
2605/VP-KT Về việc báo cáo bổ sung hồ sơ hỗ trợ thiệt hại về nhà ở do thiên tai gây ra
2602/VP-KT Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Hải quan
2601/VP-KT Về việc đề xuất tổ chức thực hiện chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
2600/VP-KT Về việc dự thảo ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020
2599/VP-KT Về việc rà soát lại số trường và số lượng nhu cầu cần trang bị bàn ghế cho học sinh và giáo viên
2598/VP-KT Về việc đối ứng kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại đoạn Km0 - Km2 Quốc lộ 3B
2594/VP-KT Về việc rà soát, hoàn thiện đề cương và dự toán kinh phí xây dựng đề án “Phát triển thương mại, du lịch Tân Thanh - Pò Chài”
2593/VP-KT Về việc xem xét danh mục và đề xuất bố trí vốn triển khai các dự án quy hoạch đô thị đến năm 2025
2592/VP-KT Về việc hoàn tất thủ tục đóng Tiểu dự án chuẩn bị BIIG1-Lạng Sơn thuộc Dự án PPSSF vay vốn ADB
2591/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo về kế hoạch vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2023
2590/VP-KGVX Về việc đánh giá thực trạng cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng và đề xuất quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
2589/VP-KGVX Về việc hoàn thiện, trình dự thảo Kế hoạch triển khai công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
2586/VP-KT Về việc ủy quyền làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi kiểm tra, giám sát Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả
1244/QĐ-UBND Về việc đổi tên Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh thành Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn
1243/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách và dự toán kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng; khuyến khích đào tạo và chính sách thu hút năm 2020
1241/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách tinh giản biên chế kỳ II năm 2020
1240/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Lương Văn Tri, huyện Văn Quan
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
215/GM-UBND Giấy mời làm việc Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình phát triển chăn nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi